Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 13 juni 2014

Svårt nå ut med budskap om naturhänsyn

I förra veckans Skogsland intervjuades biologen Lena Gustafsson, som forskar kring generell naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Rätt utförd har denna god effekt på den biologiska mångfalden, sa hon. Exempelvis liknar ett hygge som tagits upp med god naturhänsyn det som åstadkoms av naturliga störningar som bränder och stormar. Men hon påpekade:

– Vi har svårt att nå ut med det budskapet.

Nej, tyvärr är bilden av skogsbrukets miljöhänsyn oftast dominerad av negativa påståenden. Så här beskriver naturskyddsföreningen skogen:

"Stora hyggen, djupa körspår av maskiner, skog som kalhuggs ända inpå tomter och hus. Fler än 850 hotade växter och djur."

Alltfler svenskar har ytliga kunskaper om skog. För många är skogen en kuliss, längs de stora vägarna. Forskning har visat att svenskarnas vistelse i skogen har minskat med en tredjedel sedan 1988.

Då är det nog lätt att ta till sig miljöorganisationernas bild. För miljövänlig vill man ju vara.

Samtidigt är den bild som förmedlas uttryck för en statisk natursyn. Den skog vi ser i dag planterades för decennier sedan, innan dagens naturhänsyn kom till. Den skog som planteras nu lär se annorlunda ut. Skogen förändras, oavbrutet.

Läs även vad Peter Borring skriver om skog och politik, på sidan 2 i Land Lantbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen