Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 21 juli 2021

Svenska bönder är nyckelspelare i EUs klimatarbete

Det aktiva skogsbruket som gjort att trädvolymen i de svenska skogarna kunnat fördubblas på 100 år, och den stora inlagringen av kol i jordbruksmark gör Sverige till en nyckelspelare i framtidens klimatarbete, skriver Ester Hertegård i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Exakt hur jordbrukssektorn kommer att påverkas av EU-kommissionens klimatpaket återstår att se, men klart är att jord och skog spelar en huvudroll, skriver Ester Hertegård i veckans ledare.
Exakt hur jordbrukssektorn kommer att påverkas av EU-kommissionens klimatpaket återstår att se, men klart är att jord och skog spelar en huvudroll, skriver Ester Hertegård i veckans ledare.

Nyligen presenterades EUs klimatpaket fit for 55. Bakom det står kommissionen som utarbetat förslag på hur målet om att minska unionens utsläpp med 55 procent fram till år 2030 ska kunna uppfyllas. Jämförelsepunkten är 1990 års utsläppsnivåer. Det är ett delmål mot det överhängande målet om att bli helt klimatneutrala år 2050.

Kommissionens paket innehöll många skärpta regleringar om bland annat klimattullar, utsläppshandel och utfasning av förbränningsmotorer. Exakt hur jordbrukssektorn kommer att påverkas av dessa återstår att se, men klart är att jord och skog spelar en huvudroll.

För att unionen inte bara ska ha låga utsläpp, utan också så småningom kunna bli helt neutrala, blir kolinlagringen i träd och mark högaktuell.

Kommissionen vill sätta ett mål om att jord- och skogsbrukssektorn ska vara helt klimatneutrala redan 2035, och därefter bli negativa i bemärkelsen att lagra in mer kol än vad som släpps ut.

I det kommer Sverige att vara en nyckelspelare. Dels genom det aktiva skogsbruket som gjort att trädvolymen i de svenska skogarna kunnat fördubblas på 100 år, och dels genom den stora inlagringen av kol i jordbruksmark.

Under presentationen av klimatpaketet påpekade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att ”Nature is an important ally in the fight against climate change”. Lika viktig allierad är dock de som äger och brukar naturen. I en svensk kontext verkar detta lätt glömmas bort. De skogsägare som i generationer har brukat sin skog, och därmed ökat volym och inlagring, har inte direkt blivit hyllade för sin insats av det offentliga. Istället framställs de som miljöbovar för att de inte låter skogen stå.

Jordbruk klassas fortfarande lagtekniskt som miljöfarlig verksamhet och Sveriges bönder står utan landsbygdsminister som kan föra deras talan gentemot EU.

Situationen för Sveriges jord- och skogsbrukare liknar historien från en liten västgötsk by där gudstjänstbesökarna varje söndag blev utskällda av prästen för att det var för få av byborna som kommit dit.

En klimatstrategi som gör sig helt beroende av bönder för att lyckas, borde anstränga sig för att skapa bättre förutsättningar för deras verksamhet, istället för att straffa dem som faktiskt gör jobbet.LÄS MER: ”Svenskt jordbruk måste höras i klimatdebatten”LÄS MER: ”Tänk på att vår skog används till nödvändiga saker”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen