Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 17 april 2014

Unik dom visar vägen

Det var inte nödvändigt att omhänderta djuren, rådgivning hade kunnat avhjälpa bristerna, anser rätten.

Att en djurägare får rätt mot en myndighet i en förvaltningsdomstol är ovanligt, oftast väger myndighetsrepresentanternas ord tyngre.

– Rättsosäkerheten är enorm, anser Anette Cedergren, ombud för djurägaren och jurist som specialiserat sig på djurskyddsärenden.

På senare år har vi bevittnat många omhändertaganden av stora djurbesättningar. En bakgrund är den skärpning av djurskyddslagen som gjordes 2001, under Margareta Winbergs tid som jordbruksminister. Enligt 1988 års djurskyddslag skulle myndigheterna ingripa för att djurs lidande inte skulle förlängas. Det handlade då, enligt lagen, om allvarliga missförhållanden eller misshandel. Efter 2001 räcker det med mer bagatellartade brott mot bestämmelserna. Då ändras också den mjukare skrivningen att "länsstyrelsen får" besluta om omhändertagande till ett mer tvingande "länsstyrelsen skall…"

Alla kan göra misstag, men med lagen i ryggen kan beslut fattas som blir ödesdigra för såväl människor som djur. Vid omhändertagandet av getterna packades djuren in i en alldeles för trång lastbil, många av getterna var dessutom högdräktiga. Var djuren finns nu har djurägaren inte kunnat få besked om. Nu väntar brottmål mot de ansvariga för omhändertagandet, och skadeståndsanspråk kommer att resas.

Att myndigheterna enligt lagen också får förskottera kostnaden gör att en lönsam affärsverksamhet har vuxit fram runt omhändertaganden av djur. Ett stort omhändertagande kostar hundratusentals kronor, pengar som djurägaren i slutänden blir skyldig att betala. I fallet med getterna lär notan hamna hos skattebetalarna, efter domen i förvaltningsrätten.

Och vem kontrollerar att den som tagit hand om djuren följer lagen? Ingen, troligen. Far djuren illa i myndigheternas vård är både djur och människor förlorare. Lagen behöver ändras, i riktning mot mer av rådgivning och dialog.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen