Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 20 december 2018

Välkomna satsningar i statsbudgeten

Flera satsningar i budgeten är välkomna för jord- och skogsbruket. Men än är det för tidigt att ropa hej, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Sänkningen av dieselskatten kan stoppas av en tillträdande regering.
Sänkningen av dieselskatten kan stoppas av en tillträdande regering. FOTO: Lars Vernersson

Det kan tyckas som upp- och nedvända världen. När detta skrivs har vi inte fått någon ny regering, och än är det skrivet i stjärnorna när en ny statsminister blir vald. Däremot har vi fått en statsbudget, signerad M och KD, som den nya regeringen ska följa. En ”servettskiss” som Stefan Löfven nedlåtande kallade den.

Oavsett hur genomarbetad den klubbade budgeten är – oppositionspartierna har knappast haft tillgång till de sakkunniga som finns i regeringskansliet – så innehåller den mycket välkomna nyheter för svenskt lantbruk. I jämförelse med övergångsregeringens budget vill M och KD satsa drygt en miljard på jordbruket.

De 760 miljonerna i torkstöd för 2019 finns här, men också en sänkt dieselskatt, där partierna vill höja återbetalningen till jord- och skogsbruket i två steg. Hur lantbrukare som har ställt om till fossilfritt ska kompenseras framgår däremot inte.

– Vi stärker de gröna näringarna som betyder så mycket för omställningen, sa Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, när hon i SVTs Aktuellt bemötte kritik mot att budgeten strypt en del satsningar för klimatomställningen.

Att en ledande moderatpolitiker uttalar sig så känns som ett genombrott och ett stort steg bort från Fredrik Reinfeldts tal om ”särintressen”. Nu beskrivs istället jord- och skogsbruket som de samhällsnyttiga näringar de faktiskt är.

Till de goda nyheterna hör också att M och KD vill utreda hur äganderätten till jord och skog kan stärkas. Det känns välgörande, inte minst med tanke på att den avgående regeringen i flera år förhalat den efterfrågade översynen av Artskyddsförordningen. Man stoppar även anslaget till den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper.

Med ett penndrag försvinner även subventionen till elcyklar. Det är knappast att beklaga.

Men än är det för tidigt att ropa hej. En tillträdande regering måste följa delar av budgeten. Den kan exempelvis inte under 2019 stoppa de sänkningar på inkomstskatterna som finns i budgeten. Däremot kan den om den så vill stryka sänkningen av dieselskatten eller skjuta till pengar till nyckelbiotopsinventeringen.

Nu är det bara att hålla tummarna för att vi får en regering som vill arbeta i enlighet med den klubbade budgeten.

Relaterade artiklar

Till toppen