Lita på Sveriges bönder

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren skriver att de svenska lagkraven kring livsmedelsproduktionen kan ge mer betalt. Ja, det stämmer att det kan ge mer betalt men det är inte någon säker garanti. Skriver Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

undefined