Lite mer bondförnuft skulle inte skada

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen, ställer sig frågande till odlat kött, att asfaltera åtskilliga hektar prima åkermark och att statligt ägd TV presenterar det svenska skogsbruket på det sätt de gör.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vad är bondförnuft och är bönder förnuftiga? Frågan dök upp i en Facebookgrupp och fick lite olika svar. En person svarade att bönder är ganska kloka och förnuftiga, men att de ofta sakna utbildning och social kompetens. Någon hävdade att bönder förr i tiden var kloka, men att det idag är ett enkelt jobb tack vare alla hjälpmedel. Definitionen på bondförnuft är enligt Svenska Akademins ordlista ”enkelt, praktiskt förnuft”. Men kanske har det enkla blivit svårt?

Jag vet inte om jag själv besitter detta mytomspunna förnuft, men det finns saker som jag har svårt att förstå. En av dem är att odla kött i laboratorium i stället för att nyttja de resurser som redan finns. Ett system som består av sol, regn, fotosyntes, kolbindning, biologisk mångfald som slutligen ger oss kött, ägg, mjöl, mjölk, skinn, gödsel och olika materia som är möjlig att omvandla till bioenergi. Tänk om all den forskning, tid, energi och resurser lagts på att förbättra och förenkla redan befintliga system, hade inte det kunnat ge bättre resultat?

Nästa sak jag inte begriper är jakten på nya moderna sätt att odla, bland annat i bergrum. Jag är mycket positiv till varje kalori vi producerar inom Sveriges gränser och till nya idéer, men att jaga fram dessa nya sätt samtidigt som vi asfalterar åtskilliga hektar prima åkermark är för mig svårt att begripa.

Missförstå mig inte, innovation, teknik och nytänkande är lösningen på många av framtidens problem. Det är snarare misstron mot vad vi redan har och vad som fungerat i tusentals år som bekymrar mig.

Listan på saker som går över mitt förnuft kan alltså göras lång. Hur kan statligt ägd, oberoende TV, få presentera vårt svenska skogsbruk på det sätt de gör? Är man opartisk om man använder felaktiga narrativ, klipper av grafer och inte tar in någon motpol till de starka skeptikerna mot skogsbruk?

Jag begriper mig inte heller på är hur vi 2021, när hela samhället gemensamt strävar mot minskat användande av fossila medel, eldar 140 000 liter olja i timmen för att kunna upprätthålla den svenska elförsörjningen. Varför ska vi elda olja till el och samtidigt subventionera fordon som måste laddas istället för tankas?

Som sagt, jag tror på innovation, men jag ställer mig tveksam till det pris vi ibland får betala. Det är inte alltid lätt att begripa varför saker ser ut som de gör. Lite mer enkelt, praktiskt förnuft hade inte skadat.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen