Livsmedelskedjan måste gå i takt

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har växt med 16 procent de senaste tre åren. Svenska bönder skulle kunna ta en större del av den marknaden om livsmedelskedjan gick mer i takt, skriver Land Lantbruks ledarskribent.

Sojabönor på Öland.
Sojabönor på Öland. FOTO: ANNA NILSSON

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Mattrender kommer och går. I och med att mat har blivit en livsstilsmarkör för många snarare än något som innehåller livsnödvändiga näringsämnen så går utvecklingen ibland fort.

Mattrender och konsumtionsmönster påverkar ändå marknaden. Enligt en ny rapport från konsultfirman Macklean, beställd av LRF Växtodling, har marknaden för växtbaserade proteinprodukter vuxit med nästan 16 procent per år de senaste tre åren. Framöver spås tillväxten öka ännu mer.

Andelen växtbaserade proteinprodukter baserade på svensk råvara är dock liten idag. Istället så dominerar importerad soja. Samtidigt visar rapporten att det finns ett stort intresse för produkter med svensk råvara. Ansträngningarna för att öka intresset ytterligare har fått genomslag i stora konsumentgrupper, även om det inte betyder att man alltid väljer svenskt när man står vid butikshyllan.

Sveriges totala produktion av baljväxter uppgick 2017 till 205 000 ton. Merparten används som foder, något som är nog så viktigt för att hålla nere importen av soja till djuren. Men som en jämförelse skördades 3 975 000 ton havre och vete samma år. Produkter som innehåller relativt mycket protein och som med rätt förädling skulle kunna tilltala den växande konsumentgrupp som önskar växtbaserat protein. Spannmål odlas även i större delar av landet.

Rapporten visar tydligt att det måste finnas fler aktörer som kan förädla både svenska baljväxter och spannmål till livsmedel som efterfrågas på marknaden. Utmaningen ligger främst i förädlingsledet. Svenska lantbrukare kommer att producera det som lämpar sig för deras odlingsförutsättningar och det som ger en lönsam affär. Intresset finns såklart att möta efterfrågan, men då måste hela livsmedelskedjan gå i takt och hjälpas åt att möta efterfrågan på nya produkter. Konsumenter måste även vara beredda att betala för de produkter som de säger sig vilja ha.

Svensk livsmedelsproduktion kan idag leverera ungefär 75 procent av den mat vi äter. Både för självförsörjningen, miljön och lantbrukets livskraft så måste vi odla och producera mer mat i Sverige. Därför måste varje möjlighet förvaltas.

Tove Mellgren