LRF-medlemmar redo när brandrisken når extremnivåer

I Ljungby kommun är ett 30-tal LRF-medlemmar redo att rycka ut om det börjar brinna i skogen. Brandrisken i området bedöms vara extremt stor och i går startades ett skogsbrandvärn som snabbutbildats av räddningstjänsten

När SMHI utfärdat varningar för extrem brandrisk i södra Sverige står ett 30-tal LRF-medlemmar i Ljungby kommun är redo att rycka ut och stötta räddningstjänsten.
När SMHI utfärdat varningar för extrem brandrisk i södra Sverige står ett 30-tal LRF-medlemmar i Ljungby kommun är redo att rycka ut och stötta räddningstjänsten. FOTO: DANIEL NILSSON

Initiativet kommer från kommunens tre frivilliga brandvärn Agunnaryd, Ryssby och Bolmsö /Tannåker som i måndags eftermiddag ställde frågan till räddningstjänsten i Ljungby. Svaret kom direkt. Räddningstjänsten vill gärna ha den här hjälpen och bjöd in till snabb introduktion och utbildning dagen därpå.

– Vi vill vara beredda att hjälpa till innan det händer något. Nu kan vi vara på plats inom en timma. Vi är vana vid att jobba bra ihop i Ljungby kommungrupp, bland annat tack vare att vi tillsammans varje år ordnar Bonden i stan i Ljungby, säger Ingmar Nilsson, ordförande i Ljungby kommungrupp.

Erfarenheter från stormen Gudrun

LRF har sedan lång tid tillbaks ett bra samarbete med räddningstjänsten i Ljungby, bland annat vid stormarna Gudrun och Per, men även vid större ladugårdsbränder. Hos LRF-medlemmarna finns inte bara kunskap och erfarenhet utan också maskiner som kan göra stor nytta - traktorer, gödseltunnor, grävmaskiner, skogsmaskiner.

Brandvärnen organiserar

För att underlätta för räddningstjänsten i Ljungby tar de ordinarie brandvärnen ansvar och organiserar samt arbetsleder det nybildade skogsbrandvärnet.

– Skogsbrandvärnet agerar på uppdrag av räddningschefen genom tjänsteplikt men bygger på frivillighet där alla känner att vi hjälper varandra. Vi får ersättning för det arbete vi utfört, säger Ingmar Nilsson.

Allt från att släcka till mat

Arbetsuppgifterna för skogsbrandvärnet kommer vara allt från att bistå som släckpersonal i skogen till att ordna fram mat, men även samordning av de vattentankar som redan satts i beredskap via LRF.

Det nybildade skogsbrandvärnet ska vara permanent. Även när den här sommarens torkperiod är över kommer det att finnas tillgängligt för räddningstjänsten i Ljungby vid alla slags bränder.

LÄS MER: Gödseltunnorna viktiga i kampen mot bränderna

LÄS OCKSÅ: Hög risk för nya bränder i södra Sverige

LÄS MER: ”Vi ska ta hand om våra medlemmar”