LRF: Naturreservat hotar omställning

Förra året fördubblades antalet nya naturreservat jämfört med året innan, en utveckling som LRF ställer sig kritiska till.