LRF står upp för demokrati och frihet

Det är med vemod jag skriver dessa rader och konstaterar att det är en delvis ny värld vi står inför i Europa. Sällan har det varit viktigare att stå upp för vår demokrati och vår frihet, skriver Palle Borgström i sin krönika.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF
Palle Borgström, förbundsordförande, LRF FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är med vemod jag skriver dessa rader och konstaterar att det är en delvis ny värld vi står inför i Europa. Det är nog många med mig som aldrig trodde att vi skulle få uppleva ett invasionskrig i på vår kontinent igen. Kriget i Ukraina och dess konsekvenser kommer att förändra vår del av världen såsom vi känner den. Den europeiska säkerhetsordningen är ur spel och det kommer påverka oss under lång tid framöver.

Jag känner stor empati och engagemang för den humanitära situationen i Ukraina och i dess grannländer. Vi ser bilder på människor, kvinnor och barn som fått sitt liv slaget i spillror och som befinner sig i stor osäkerhet. Jag får också meddelande från medlemmar och människor i vår organisation som vill hjälpa till. Engagemanget för krigets offer är stort.

Inom LRF är vi också fokuserade på att analysera alla de konsekvenser som krisen kommer att spela för våra näringar och livsmedelsproduktionen i Sverige och i Europa, både på kort och lång sikt. Vi ser nya historiska politiska beslut från europeiska ledare på löpande band. Bland annat har EUs jordbruksministrar föreslagit att unionens matproduktion ska öka och man vill diskutera regelförenklingar med EU-kommissionen, vilket LRF givetvis välkomnar.

Samtidigt är kostnadsläget för våra näringar svårbedömt och våra medlemmars verksamhet är förenad med stor ekonomisk risk. Den svenska regeringen har presenterat ett krispaket till jord- och skogsbruket, men det kommer inte att räcka. LRF för fortlöpande dialog med regering och myndigheter för att se vad politiken kan göra ytterligare för att minska risktagandet i produktionen. Vårbruket börjar snart, lantbrukare behöver snabba beslut om vi vill förändra situationen inför årets odling.

Det är med stort allvar jag menar att Sverige måste se över beredskapen och motståndskraften i livsmedels- och energisektorn. Sveriges jord- och skogsbrukare har gång på gång visat att vi är en samhällsgrupp att räkna med under svåra tider. Det vi gör och producerar är ett viktigt och avgörande bidrag till hela samhället. Vi kan vara stolta över att vårt arbete stärker beredskapen i vårt land.

LRF ska jobba för förbättrade villkor för våra medlemmar, men vår organisation styrs också av värderingar. Demokrati är en sådan grundvärdering och sällan har det varit viktigare att stå upp för vår demokrati och vår frihet.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF

LÄS MER: Vår livsmedelsberedskap är inte god