LRF: Torkan i landet kräver akuta åtgärder

I en debattartikel i dag vädjar LRF till regeringen om att se över sju möjliga åtgärder för att hjälpa de svenska bönderna i torkan. Dessutom uppmanar de konsumenter, upphandlare och markägare att köpa svensk och att låta lantbrukare använda oanvänd mark.

FOTO: ERLAND SEGERSTEDT/ANN LINDÉN

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström vädjar i dag till regeringen att vidta åtgärder för att hjälpa det svenska lantbruket och Sveriges bönder som drabbas hårt av torkan.

Många kan tvingar lägga ner

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver han att torkan är den värsta som upplevts på decennier och om regnet inte kommer snart drabbas svenska bönder av en svår kris.

”Risken är överhängande att många djuruppfödare blir utan foder och tvingas slakta ut delar av sina besättningar. Det goda svenska avelsarbetet kan ta många år att bygga upp igen. Faran är stor för att många lantbruksföretagare inte klarar sig ekonomiskt”, skriver han.

Sju punkter med åtgärder

Borgström nämner att LRF har en bra dialog med regeringen och Jordbruksverket. Men skriver också att sympatin behöver följas av konkreta åtgärder och vädjar till regeringen att undersöka möjligheterna till:

Frakt- och transportstöd av foder från de delar av landet som kan dela med sig till de mest drabbade.

Förskottsutbetalningar av EU:s olika ersättningar till jordbruket.

Ansökan om utbetalningar från EU:s krisstödsfond.

Införa en nationell ersättning till drabbade bönder.

Uppdra till länsstyrelserna att visa förståelse för lantbruket i en svår situation. Regelverket får inte bli ett hinder för konstruktiva tillfälliga lösningar.

Prioritera vattenanvändning till livsmedelsproduktion.

Besluta om höjd återbetalning av dieselskatten, till samma nivå som i Danmark. Något som ger snabb ekonomisk effekt för många bönder.

”Bondens angelägenhet är allas”

Borgström uppmanar också konsumenter, butiker, restaurangägare och offentliga upphandlare att hjälpa till genom att välja svenska livsmedelsprodukter. Samt markägare att erbjuda lantbrukare att använda gräsbevuxen mark som normalt inte skördas.

LÄS MER: Konsumenter kan stötta bönderna när torkan slår hårt

LÄS MER: Pengar från EU:s krisfond inte tillräckligt

LÄS OCKSÅ: Torkan: LRF efterlyser stöd från EU:s krisfond

”Förhoppningsvis kan torkan fungera som en väckarklocka för alla som tror att mat alltid kommer att finnas i affärerna. Ja, det gör den men bara om bonden kan leverera. Bondens angelägenhet är faktiskt allas angelägenhet”, skriver han.