LRFs expert om lavskrikedomen: "Ett väldigt glädjande besked"

I dag kom Mark- och miljödomstolens dom. Markägarna med lavskrikor i sin skog får avverka. "Ett väldigt glädjande besked", säger Gunnar Lindén, LRFs naturvårdsexpert.

FOTO: ANN LINDÉN

Mark- och miljödomstolen undanröjer Skogsstyrelsens beslut att stoppa fem skogsägares avverkningar utanför Bollnäs. Domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

– Jag tycker att vi fått en tydlig dom precis som jag hoppades att vi skulle få. Domstolen säger att lavskrikorna ska tillämpas på samma sätt som bombmurklorna där domen i Mark- och miljööverdomstolen kom i februari. Det innebär att en proportionalitetsavvägning måste göras i varje enskilt fall. Det har vi hävdat hela tiden, säger Gunnar Lindén.

Ersättning till markägaren

Proportionalitetsavvägning innebär att myndighet inte kan ställa vilka villkor som helst för avverkning. Om pågående markanvändning avsevärt försvåras ska skogsägaren beviljas dispens eller också ska marken skyddas på sådant sätt att markägaren erbjuds ersättning.

– Det är en stor seger för oss att man förtydligar detta i domen, säger Gunnar Lindén.

LÄS MER: Markägare får avverka trots lavskrikor

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Skogsstyrelsen genom att förbjuda avverkning med hänsyn till lavskrikans skyddsbehov indirekt har gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna. Vidare skriver Mark- och miljödomstolen att man anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresse som krävs.

"Artskyddsförordningen måste ändras"

Vad som skulle kunna hända nu är att länsstyrelsen i Gävleborg beslutar att ta upp frågan.

– Det kan hända, men domstolen skickar en tydlig signal till länsstyrelsen att det ska prövas enligt bombmurklemålet, säger Gunnar Lindén.

LRF Skogsägarna beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

– Det här visar att vi har en artskyddsförordning som måste förändras. I bombmurkledomen konstaterades att lagen inte ska tolkas som den är skriven. En sådan lag kan vi inte ha, säger Gunnar Lindén.