Lyft för lokalt när vi söker trygghet i krisen

Du är vad du äter, brukar det ju heta. Men även landsbygden, livsmedelssystemet, naturen och vår miljö blir vad vi äter, skriver Lena Johansson.

Intresset för lokalproducerat har ökat kraftigt under pandemiåret. Kanske skapar det trygghet i krisen.
Intresset för lokalproducerat har ökat kraftigt under pandemiåret. Kanske skapar det trygghet i krisen. FOTO: LENA JOHANSSON

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Lokalproducerad mat har blivit alltmer efterfrågad under det senaste året. Nyligen svarade 35 procent av deltagarna i Orklas hållbarhetsbarometer att deras intresse för lokalproducerat ökat under 2020. Tidigare under pandemiåret har flera andra undersökningar visat liknande resultat.

En av förklaringarna tros vara den ökade uppmärksamheten kring Sveriges låga självförsörjningsgrad, och att hamstringen under våren, med tomma butikshyllor som följd, gjorde att många fick upp ögonen för att tillgången på mat inte är given. En annan förklaring kan vara att vi på grund av att vi satts i hemmakarantän handlar och lagar mer mat, samt att den enskilde konsumenten är mer mån om att köpa svenskt än vad restauranger och storkök är.

Själv tror jag också att vårt sökande efter trygghet i kristider kan spela roll. När marken gungar under fötterna söker vi oss till det välkända och traditionella. Då blir det extra viktigt att veta var maten kommer ifrån och hur den har producerats. Att den inte bara är god, utan även säker. Det är troligen en del av förklaringen till att både antalet Reko-ringar och försäljningen via dem har ökat kraftigt, liksom efterfrågan i många gårdsbutiker.

Det är glädjande att konsumenterna väljer svenskt och har ett fortsatt stort förtroende för svenska bönder. Det ökade intresset för lokalproducerat har pågått i flera år, men har alltså fått ett extra uppsving under det senaste året. Särskilt stort verkar det dessutom vara hos unga, vilket är lovande för framtiden.

Men för att få ordentliga volymer på det lokalproducerade räcker det inte med gårdsbutiker och Reko-ringar, då måste också de stora detaljhandelskedjorna öppna för mindre, lokala producenter som ett svar på kundernas ökande intresse.

Du är vad du äter, brukar det ju heta. Och kanske börjar det gå upp för alltfler att även landsbygden, livsmedelssystemet, naturen och vår miljö också blir vad vi äter. Väljer vi att äta närproducerat bidrar det till lokalsamhällets utveckling. Med det i bakhuvudet är kanske fler beredda att betala lite mer för att även bidra till en levande närmiljö och ett svenskt lantbruk.

LÄS MER: Varför visar politikerna inget intresse för närodlat?

LÄS MER: Icas portal ska matcha producent med handlare