M: ”Ingen idé att skatta ihjäl våra näringsidkare”

1 krona sänkt skatt på diesel och bensin. Det är moderatbränsle i den kommande budgetdebatten. En skattesänkning som man menar inte minst kommer landsbygden och lantbrukarna till del.

John Widegren är själv lantbrukare och har en fast övertygelse om att svenskt lantbruk har en framtid. "Jag känner ingen köttskam, men debatten om kött och klimat är en match som vi ständigt får ta i både jag och Kristina Yngwe".
John Widegren är själv lantbrukare och har en fast övertygelse om att svenskt lantbruk har en framtid. "Jag känner ingen köttskam, men debatten om kött och klimat är en match som vi ständigt får ta i både jag och Kristina Yngwe". FOTO: MARIE HENNINGSSON

När regeringen vill tillsätta en utredning om fossilfrihet i lantbruket så föreslår moderaterna i stället en sänkning av dieselskatten med en krona.

– Det är naturligtvis bra med en utredning om fossilfritt, men under tiden finns det ingen anledning att skatta ihjäl våra näringsidkare. Vad skickar det för signal till våra lantbrukare att de har högre kostnader för diesel än vad deras konkurrenter i andra EU-länder har. Att sänka bränsleskatten och ta bort överindexeringen på bränsleskatten ger en snabb lönsamhetsförbättring, säger John Widegren, moderaternas landsbygdspolitiske talesperson.

”Oklart vart pengarna ska gå”

Om regeringens bondepaket på 191 miljoner kronor säger han:

– Det är bra att det läggs pengar på att livsmedelsstrategin ska gå från ord till handling. Men jag förstår inte riktigt vad pengarna ska gå till? Vi ser ännu inte några konkreta åtgärder. Vi får väl se vad som kommer i handlingsplanen senare i höst. Sen tycker jag att det är konstigt att man inte är beredd att satsa mer än 72 miljoner kronor 2021 och 2022, säger John Widegren.

Även moderaterna filar på ett bondepaket som John Widegren inte säger så mycket om, mer än att även det handlar om att det ska bli verkstad av livsmedelsstrategin. Som ett exempel på åtgärder som behövs nämner han till exempel att tillståndsprövning enligt miljöbalken måste snabbas på.

– Det är ett jättebekymmer när lantbruksföretag som vill växa och utvecklas inte kan göra det på grund av att det tar flera år att få tillstånd.

Saknar polisen

John Widegren är också kritisk till att det inte satsas mer på polisen i budgeten.

– Polisen finns knappast kvar på landsbygden och det behövs en förstärkning, inte bara för att råda bot på gängrelaterade brott, utan även för att få stopp på de stödligor som härjar inte minst på landsbygden. Många känner sig otrygga när det är så långt till närmsta polis.

I januariöverenskommelsen fanns även en utredning om äganderätten i skogen och en strandskyddsutredning med. John Widegren tycker att det är bra, men han beklagar att utredningen om äganderätten lagts på miljödepartementet och inte på näringsdepartementet. Vad gäller strandskyddet är han rädd att det inte händer så mycket i den riktning som han och moderaterna skulle önska.

– Vi tycker att kommunerna ska få peka ut områden med strandskydd, men med restriktivitet. Annars ska det vara möjligt med exploatering, säger John Widegren.

LÄS MER: Nilsson hoppas ge bättre villkor för fossilfritt