Många vill agera för jämställdhet i skogen

Nu växlar skogsbranschen upp arbetet för normkritik och jämställdhet. Västerbottnisk konferens lockade 300 personer från både företag, utbildningar och organisationer.

FOTO: NOLIA

– Vi hade hoppats på att det skulle komma i alla fall 100 deltagare, så det blev långt över förväntan, säger konferensens projektledare Kristin Olsson, Nolia.

Det mesta med konferensen blev över förväntan.

– Vi hoppades att det inte bara skulle sitta kvinnor i stolarna, det krävs att alla är med om vi ska komma framåt.

Med facit i hand var minst 40 procent av deltagarna män.

– Det var också en bra blandning av både åldrar och nivåer. I deltagarlistan finns många i ledande ställning, vilket är både glädjande och viktigt. Förändringen måste komma uppifrån.

Nästan 300 personer kom för att få verktyg som de kunde jobba vidare med i verksamheten.
Nästan 300 personer kom för att få verktyg som de kunde jobba vidare med i verksamheten. FOTO: NOLIA

Unga förutsätter jämlikhet

Att få med studenter i diskussionerna var också något man var mycket mån om.

– Vi bjöd in fler än 50 studenter och fördelade dem i grupperna. De har andra krav och förväntningar, vilket är viktigt att få med i diskussionerna.

Idén till konferensen växte fram efter att uppropet #slutavverkat, drog ut en strukturell ojämställdhet i ljuset.

– Det finns ett stort engagemang kring den här frågan. En viktig del av konferensen var att man fick med sig en verktygslåda för att fortsätta förändringen i det dagliga arbetet.

– Efter konferensen var det många som sa, att nu behöver vi inte prata mer, nu går vi ut och agerar.

FOTO: NOLIA

Både teori och praktik

Konferensen var uppbyggd med föreläsningar och grupparbeten. Konkreta exempel från lyckade jämställdhetssatsningar belyste sambandet mellan jämställdhet och värderingar som grunden i företagsbyggande.

– Vi behöver ta till vara all arbetskraft, och då måste vi bli en mer attraktiv skogsbransch. Hur ska vi annars locka kvinnor och andra sorters män att välja oss?

Genusfotografen Thomas Gunnarsson föreläste om hur bild och bildkomposition cementerar strukturer.

– Man kan styra så mycket med en bild. I bilder som illustrerar skogsbranschen, är kvinnor ofta passiva och klädda i fritidskläder. Männen har arbetskläder och är ofta aktiva i sin yrkesroll.

– Vi har alla ett ansvar att ändra den bilden och att inte fortsätta sprida gamla strukturer, säger Kristin Olsson.

Konferensen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SLU, Region Västerbotten, Nolia och skogsföretag.
Konferensen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SLU, Region Västerbotten, Nolia och skogsföretag. FOTO: NOLIA

Hur jobbar ni vidare?

– Mitt uppdrag nu är att hålla i Skogsnolia 2019 och arbeta för att det blir världens mest jämställda skogsmässa. Det gör vi bland annat genom att belysa frågan och jobba med våra utställare.