Människan stösta spridningsrisken

Blodiga vildsvinsjägare ses som en av de största riskerna för att afrikansk svinpest ska komma till Sverige. Under året har den fruktade afrikanska svinpesten spridit sig västerut i Polen, och hotar nu den stora grisproducenten Tyskland.

– Naturlig spridning med vildsvin, går ganska långsamt. Men i somras gjorde den ett rejält hopp till Tjeckien och nu före jul så hoppade smittan över tio mil till Warszawa i Polen, berättar biträdande statsepizootolog Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Stor rädsla

I Tyskland, där det produceras 60 miljoner grisar per år är rädslan stor. Den stora tyska bondeorganisationen DBV propagerar för en 70-procentig avskjutning av den tyska vildsvinsstammen.

Ett enda utbrott i Tyskland skulle kunna leda till att exporten utanför EU stoppas, vilket får förödande konsekvenser för grisnäringen. Även i Sverige om tyskt kött måste dumpas på den inre marknaden.

Människa störst risk

I Sverige arbetar Jordbruksverket i samarbete med bland annat SVA med att ta fram en handlingsplan mot afrikansk svinpest, i första hand bland vildsvin. Den största risken är att en människa för med sig smittan efter att till exempel ha jagat vildsvin i Polen eller Baltikum.

Krävs en rad händelse

Men även om risken för att afrikansk svinpest ska komma till Sverige bedöms som rejält förhöjd, nivå tre på en sexgradig skala, så krävs det en kedja av sällanhändelser för att smittan ska komma hit.

– Om man jagar smittade vildsvin och blir helt nedsmutsad med blod. Och man inte bryr sig om att tvätta av sig alls, och åker hem snabbt. Ja, då finns det en risk, säger Karl Ståhl, som ett exempel.

Isolerar smittade vildsvin

Om smittan skulle bryta ut bland tamgrisar kommer gården som vanligt vid epizootier att spärras, djuren att avlivas och stallet att saneras.

Utbrott bland vildsvin är svårare att hantera. Kanske kommer man göra som i Tjeckien. Där har man försökt isolera de smittade vildsvinen med hjälp av stängsel. Viltstängslen längs vägarna kan kompletteras med nydragna el- och luktstängsel.

Kan användas i Sverige

Vildsvin runt det smittade området jagas intensivt innan man till sist går in och försöker utrota de smittade djuren. Det gäller också att snabbt få bort döda smittade vildsvin ur skogen.

– SVA leder ett forskningsprojekt som tittar just på denna typ av strategi, så möjligen kommer något liknande att användas i Sverige, säger Karl Ståhl.

Ekogrisar inne

– Det är en utmaning, det är verkligen en utmaning om vi får in det bland vildsvinen, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

För ekologiska grisgårdar gäller det att hålla grisarna inne och med hjälp av stängsel och staket hålla vildsvin borta.

– Att som Kravgårdar ha grisar lösa på stora beten där det finns vildsvin blir inte aktuellt, säger Lena Hult.

Råd till jägare och bönder

Uppfödare:

• Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du arbetar med djur i Sverige.

• Se till att inte matavfall ges till grisarna.

• Tvätta alltid händerna innan du börjar arbeta i stallet.

• Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar.

Jägare:

• Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

• Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.

• Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.

• Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA