Respektera äganderätten!

I skogsdebatten ser vi alltför ofta hur människor inte respekterar äganderätten. Det är ett stort problem och applicerar vi det på all egendom så blir det intressant, skriver Marit Bohlin.

Skogen som sådan kan tyckas vara ett allmänt intresse men vad är det vi ska göra med den? Det frågar sig blivande skogsägaren Marit Bohlin. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Äganderätten är fastställd i en av våra grundlagar, i Regeringsformen. ”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.", står det i 2 kapitlet 15 paragrafen.

I den allmänna debatten diskuteras alltid varför skogsfrågan är så polariserad. Det finns säkert många olika svar på det men enligt min mening bottnar en del av det i äganderätten. I undersökningar om varför människor äger eller har köpt skog svarar många att det handlar om en känsla. Känslan av att äga sin skog. Det är den som gör att frågan blir så het när det privata ägandet ifrågasätts.

Vad får du egentligen göra med din mark? I dag är svaret väldigt komplicerat. Lägger vi dessutom till att de olika länsstyrelserna tolkar lagar och regler olika så har vi stora problem. Vad innebär det egentligen att "tillgodose angelägna allmänna intressen" som det står i lagtexten. Det är en rätt öppen skrivning som kan tolkas väldigt olika. Det gäller att se formuleringen ur ett större perspektiv, titta på större arealer i hela landet.

Resonemanget är lite enklare om vi tittar på jordbruksmarken. Den tillgodoser ett av människans grundläggande behov, att förse folk med mat. Är det då ett allmänt intresse? Det verkar inte så med tanke på hur det både historiskt har och hur det fortfarande byggs på jordbruksmark.

Skogen som sådan kan tyckas vara ett allmänt intresse men vad är det vi ska göra med den? Har en människa varit restriktiv med att avverka är risken överhängande att det tåget har gått. Det är många skogsägare inklusive min familj som sitter och är rädda för att inte få avverka. I en skog som vi själva känner sen gammalt och vet hur det har sett ut och utvecklats.

I skogsdebatten ser vi alltför ofta hur människor inte respekterar äganderätten. Det är ett stort problem och applicerar vi det på all egendom så blir det intressant. Vad ska vi säga till alla de fastighetsägare som slänger ut kulturhistoriska värden i hus och lägenheter? Eller är kulturhistoria på det sättet inte intressant för framtiden och i det avseendet inte ett allmänt intresse? Det går att vrida och vända på resonemanget men det viktiga är att vi respekterar äganderätten.

Marit Bohlin, blivande skogsägare

LÄS MER: Vi kan inte lägga alla ägg i samma energikorg