Markus sluter byns kretslopp av energi

I Finland har den ekologiske spannmålsbonden Markus Eerola blivit ett affischnamn för den växande rörelse som strävar mot att sluta jordbrukets kretslopp.

Markus Eerola, ekologisk spannmålsodlare på Knehtilä gård.
Markus Eerola, ekologisk spannmålsodlare på Knehtilä gård. FOTO: EMMA KORHONEN

Kring familjens lantbruksföretag i den lilla byn Palopuro hjälper i dag en handfull företag till att sluta cirkeln och hitta nya lösningar i den biobaserade ekonomin.

Hela tiden utvecklas Markus Eerolas modell för hur det ekologiska kretsloppet ska kunna bli självförsörjande på energi och näringsämnen.

– Min förhoppning är att den här lösningen ska spridas till fler ställen, både i Finland och utomlands, berättar Markus Eerola när Land Lantbruk besöker gården Knehtilä nära Hyvinkää fem mil norr om Helsingfors.

Markus Eerola fyller den hyrda traktorn av märket Valtra med gården egen biogas. Traktorn är en testmodell "Dual Fuel "som klarar att köra på både biogas och dieselbränsle.
Markus Eerola fyller den hyrda traktorn av märket Valtra med gården egen biogas. Traktorn är en testmodell "Dual Fuel "som klarar att köra på både biogas och dieselbränsle. FOTO: EMMI KORHONEN

Bildade kooperativ

Idén föddes av en slump för lite mer än tio år sedan.

– Min familj driver ett av Finlands största ekojordbruk med 350 hektar åker och 120 hektar gräsmark, men vi har ingen betande nötboskap. Att slå vallen och sälja den som foder blev aldrig lönsamt. Då kom idén att i stället omvandla gräs och klöver till biogas.

Kring gården och biogasproduktionen bildade Markus Eerola tillsammans med hustrun Minna ett kooperativ där en handfull lokala lantbruks- och livsmedelsföretag ingår. Alla länkas i dag samman av ett gemensamt energi- och näringsflöde.

Restprodukter från grönsaksodlaren och det lilla bageriet går in biogasanläggningen, tillsammans med stora mängder gräs och klöver. Samma väg går spillningen från hönsstallet. Tillbaka får bagaren och äggproducenten värme till byggnader och biogas till sina fordon. Och som en ytterst värdefull rest ur biogasprocessen får Marcus ”grön” gödsel att sprida över spannmålsåkrarna.

– Det blir väldigt mycket billigare än att transportera hit kogödsel lång väg. I den här delen av landet finns inte särskilt många mjölkbesättningar.

En uppsjö av möjligheter

När Markus berättar tycks möjligheterna att återanvända vara oändliga. Det ekologiska bageriet tar naturligtvis sitt mjöl från kooperativets kvarn där den spannmål som Markus har odlat mals. Resterna från bageriet används som hönsfoder ett stenkast bort. Och naturligtvis serveras grannarnas bröd och grönsaker på Knehtiläs gård-restaurang.

– Det är viktigt för oss att produktionen sker lokalt. Vi tar hela tiden nya steg för att stärka kretsloppet. Just nu håller vi på att dra in rågas från anläggningen till vårt hus, så att uppvärmningen blir billigare. Rören är installerade, men det krävs lite finjustering.

Att göra el av biogasen för eget bruk är en annan framtida möjlighet. Att sälja elen externt vore dock både krångligt och dyrt, med dagens finska regelverk.

Biogasanläggningen försörjer kooperativet med värme och ger åkrarna "grönt gödsel".
Biogasanläggningen försörjer kooperativet med värme och ger åkrarna "grönt gödsel". FOTO: EMMI KORHONEN

Blev ett pilotprojekt

Allt arbete har inte Markus och Minna gjort själv. Ganska snart kom rådgivare från Helsingfors universitet in i bilden. Med ekonomiskt stöd från miljödepartementet blev uppbyggnaden av kretsloppet ett pilotprojekt, ”Palopuros agroekologiska symbios”.

– Kan ett lokalt kretslopp för jordbruksproduktion vara lönsamt var den fråga som skulle besvaras i forskningsprojektet.

Väldigt viktigt för att lyfta ekonomin blev ett lokalt energibolags beslut att gå in som investerare i kooperativets biogasanläggning, som också fick statliga subventioner vid bygget.

På gårdsplanen visar Markus upp vad som är kronan på verket, en liten mack för biogas där både kooperativets medlemmar och mer långväga resenärer svänger in och tankar sina fordon.

Familjens Eerolas Passat tankas här med egenproducerad biogas.
Familjens Eerolas Passat tankas här med egenproducerad biogas. FOTO: EMMI KORHONEN

Både ekonomisk och social motor

Här tankar Markus också en traktor som hyrs av tillverkaren Valtra. Det är en testmodell, N123 Dual Fuel, vilket innebär att den är anpassad för både biogas och dieselbränsle. Enligt dagens regelverk kräver den särskilt tillstånd.

Det energikretslopp som skapats i Palopuro är inte bara en ekonomisk motor, konstaterar Markus. Det binder också socialt samman den lilla byn som under lång tid lidit av att folk flyttat ut och jordbruk lagts ned

Nu anställer byns företag igen och hit vallfärdar besökare till Knehtiläs egen restaurang och gårdsmarknad. Med biogasen har strömmarna vänt.