Maskinringen fixade halmen

Det behövdes inga stora mängder import av foder efter sommaren. 250 lass eller närmre 4 000 ton. Så mycket gräsfröhalm och spannmålshalm har Maskinring Höglandet förmedlat under sensommaren och hösten, det mesta från Sverige.

John Oscarsson har en avelsbesättning med simmental.
John Oscarsson har en avelsbesättning med simmental. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Vi har sålt halm till 200 lantbrukare. Ett normalår säljer vi till ett 40-tal lantbrukare, säger Krister Fridell, verksamhetsledare på Maskinring Höglandet.

Stora insatser

De första lastbilslassen med halm förmedlades i slutet av juli. Men förberedelserna hade inletts drygt en månad tidigare. När inte regnet kom insåg maskinringar och foderförmedlare runt om i landet att det skulle komma att behövas stora insatser för att få tag på såväl halm som grovfoder.

LÄS MER: Så kan du bärga mer halm

Kontakter togs både inom och utom Sverige, det pratades till och med om att skeppa över ensilage från Kanada.

– Vi kontaktade HIR Skåne och annonserade i deras medlemsbrev. Det gav oss ett flertal leverantörer av halm, säger Peråke Nilsson, verksamhetschef på Maskinring Höglandet.

Ingen import av grovfoder

Men nu i mitten av oktober vet vi hur det slutade. Lantbruket har inte behövt importera några större mängder grovfoder, Maskinring Höglandet har inte importerat något alls.

– Men vi har kontakter i Sverige som har grovfoder att sälja om någon inte har så att det räcker, säger Peråke Nilsson.

Stor efterfrågan på halm

Däremot har efterfrågan varit mycket stor vad gäller halm. I vanliga fall brukar halmen köpas från Östergötland, men i år var utbudet därifrån begränsat. Räddningen har varit halm från Skåne där spannmålsbönder valde att bärga halmen i stället för att hacka den.

– Den första halmen vi köpte var gräsfröhalm och den fungerar ju faktiskt som foder också. Vi har även köpt 45 lass halm från Danmark . Det är bra att handla med Danmark som har samma krav på halmen som vi har. Det är betydligt större risk att handla från till Östeuropa, säger Peråke Nilsson.

John Oscarsson, lantbrukare i Nävelsjö, fick tag på halm tack vare kontakter med Krister Fridell, Maskinring Höglandet.
John Oscarsson, lantbrukare i Nävelsjö, fick tag på halm tack vare kontakter med Krister Fridell, Maskinring Höglandet. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Halm till djupströbädd

En av dem som köpt halm via maskinringen är John Oscarsson som har en större avelsbesättning med simmental i Nävelsjö utanför Vetlanda. De flesta djuren går i stall med skrapgång och liggbås, men han har också 30-40 djur på djupströbädd.

– Jag hade förbokat och blivit lovad halm från Östergötland, men de fick inte ens bärgat så mycket halm att det räckte till det egna företaget. Då kontaktade jag maskinringen och köpte 35 ton. Det är tryggt att handla via maskinringen, man vet att man får det man beställt och betalar för, säger John Oscarsson.

Två bra ensilageskördar

Vad gäller grovfodret har John Oscarsson kunnat skörda så pass mycket att det räcker för hans djurs behov. Förstaskörd och tredjeskörd blev bra.

– Jag brukar sälja en del hästhö också. Men i år kan jag inte göra det för jag måste ha det till mina egna djur.

I somras, när det var som varmast och torrast, spekulerades det om att halmen skulle komma att kosta kunden 2:50-3 kronor per kilo med frakt. Ett normalår är priset drygt 1 krona per kilo.

Dubbla priset

– Men priset blev betydligt lägre än vad man befarade. Vi landade på drygt det dubbla mot ett normalår, säger Krister Fridell.

Eftersom transporterna skulle ske mitt i semestertider gick det inte att få till returfrakt på lassen vilket innebar att transportkostnaderna blev lite dyrare.

– Vi måste ju hämta halmen direkt. Det går inte att låta den ligga om det skulle komma regn. Vi måste ju också tänka på att den som säljer halmen har större bärgningskostnader ett sådant här år, säger Krister Fridell.

Halm och grovfoder till salu

Så här mitt i Brittsommaren är det bara att konstatera att det var tur att regnet kom i augusti. Många har kunnat få en skaplig tredjeskörd. Spannmålsbönderna har ställt upp och bärgat halmen.

– Det finns fortfarande både halm och grovfoder att köpa, säger Peråke Nilsson.