Massabrukens slam och aska blir plastråvara

Sidoströmmar av slam och flygaska som genereras av pappers- och kartongindustrin kan delvis ersätta oljebasen i polypropenplast. Det har det finska teknikforskningscentret VTT kommit fram till.