Mat och insekter viktiga frågor för Axel Svensson

Axel Svensson, Hånger, Jönköpings län, som nästa vecka åker till Sånga-Säby för att delta på sin andra stämma med LRF Ungdomen.

– Framförallt att träffa folk från de andra regionerna. Även om det är intressant att lyssna och delta i debatter så är det viktigaste ändå det nätverk som man får över hela Sverige. Man lär sig mycket av att träffa andra och det gäller inte bara riksstämman. Vi hade Sydkonferens och då berättade skåningarna om de skyddszoner vid vattendrag som de påverkas så mycket av. Den frågan är inte så stor för oss och det visar de stora skillnaderna i landet.

undefined

– Nej, det har vi inte. Det är bara fem motioner till stämman i år.

undefined

– Den som föreslår att införa lantbruks- och livsmedelskunskap som ämne i grundskolan. Frågor om mat och konsumtion är alltid intressanta. Många är frustrerade över att konsumenter inte har tillräcklig kunskap för att kunna göra medvetna val. Sedan tycker jag att styrelsens förslag om att man ska få producera inhemsk produktion av insekter för framställning av djurfoder är intressant.

undefined

– De frågor som ska upp på stämman har vi diskuterat både i regionen och på Sydkonferensen.

undefined

– Vi fick en bekräftelse på att vi gjort rätt och därmed en push att fortsätta i den riktningen. Vi hade haft mycket bra verksamhet det året och har fortsatt jobba i samma anda. Bland annat ska vi i år anordna två föreläsningar med temat ung och anställd, rättigheter och skyldigheter. Vi ska också vara med i We change, Sveriges gymnasiesatsning för hållbar utveckling.