Mediebilden av bonden överraskar

Jämställdhetsakademin har låtit göra en undersökning av mediebilden av lantbrukaren ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet blev inte riktigt som de väntat sig, skriver Anna Iwarsson, samordnare vid Jämställdhetsakademin.

Anna Iwarsson, samordnare, Jämställdhetsakademin
Anna Iwarsson, samordnare, Jämställdhetsakademin FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Har du någon gång funderat över hur jämställt Sveriges lantbrukare speglas i media? Vi i Jämställdhetsakademin bestämde oss för att ta reda på detta. Vi bad undersökningsföretaget Kantar Public att göra en medieanalys av lokal-, riks- och storstadsmedia samt branschmedia. Uppdraget var att undersöka bilden av lantbrukaren ur ett jämställdhetsperspektiv. Underlaget hade hämtats in under hela 2021 och det var ett urval på cirka 800 artiklar från ett 30-tal olika medier. Jag har nyligen tagit del av resultatet och jag måste medge att det är några delar som överraskar.

Undersökningen konstaterar att i branschmedierna är bilden jämställd när unga lantbrukare skildras. Från 50 år och uppåt dominerar dock männen.

I lokal-, riks- och storstadsmedier dominerar däremot den manlige lantbrukaren i samtliga åldersgrupper. När det gäller lantbrukare över 50 år är 82 procent av dem som syns i media män. I de yngre åldrarna, 18–34 och 35–49 år, förekommer kvinnliga lantbrukare oftare än i andra åldersgrupper. Dock förekommer aldrig kvinnor oftare än i cirka en tredjedel av publiceringarna, inte i någon åldersgrupp.

Bland de som i medierna representerar LRF, som medlemmar eller förtroendevalda, är det en betydligt jämnare könsfördelning med bara en liten övervikt av män. Bland förtroendevalda i LRF är fördelningen nästan jämn, men även här är det stor skillnad mellan åldrarna. Under 50 år är fem av sex förtroendevalda i medierna kvinnor.

Närmare tre av tio publiceringar handlar om olika förutsättningar för arbetet som lantbrukare. Det kan bland annat handla om el- och bränslepriser, EU-stöd och skadedjur. En stor del av innehållet fokuserar på själva verksamheten och vad den innefattar såsom djurhållning, mark- och växtodlingsfrågor eller skogsbruk. Kvinnliga lantbrukare förekommer oftare i medierna när det handlar om frågor kring miljö, klimat och hållbarhet samt framtidsfrågor. Endast ett fåtal artiklar handlar om jämställdhet och i samtliga av dessa är det kvinnliga lantbrukare som uttalar sig.

Undersökningen är beställd av Jämställdhetsakademin och ska ligga till grund för en kommande rapport. I ett nästa steg kommer utvalda journalister få kommentera resultatet. Det kommer att bli intressant att ta del av deras reaktioner. Om några veckor kommer vi att få veta svaren.

Anna Iwarsson, samordnare, Jämställdhetsakademin

LÄS MER: Läs fler krönikor här