Mentorn fick dem att lyfta blicken

Mentorn såg det Lotta och Jonas inte själva uppfattade när allt kändes som tuffast: att det fanns en potential i företaget. – Jag såg bara mina tillkortakommanden, säger mjölkbonden Jonas Karlsson, Falköping.

Jonas och Lotta Karlsson i ladugården.
Jonas och Lotta Karlsson i ladugården. FOTO: EVA WESTIN

Den dagliga driften sög musten ur Lotta och Jonas Karlsson på Gärdet i Grolanda. Mjölkgården hade vuxit snabbt och marken gungade under fötterna på dem. Att vara duktig bonde var en sak. Att vara företagsledare en annan.

Då tog de hjälp av en mentor.

Svårare när företaget växte

– Att växa var en omställning, på alla sätt: det ökade smittotrycket på kalvarna, mer seminering, mer mark och maskiner. Vi hängde inte riktigt med där, säger Lotta.

Jonas nickar och fyller i.

– Det var stökigt när vi hade byggt. Helt plötsligt skulle vi vara arbetsgivare också.

Finansieringstungt

När mjölkpriset rasade under 2015 och 2016 hade Lotta och Jonas investerat 13 miljoner kronor i en ny ladugård med 172 platser. Den hade invigts i juli 2012. De hade gått från att ha en till tre anställda.

Fakta: Gärdet, Grolanda

Ägare: Lotta och Jonas Karlsson.

Areal: Brukar 350 hk, varav 200 hk arrenden.

Antal kor: 220.

Total investeringskostnad: 13 miljoner kronor.

Produktion: 10500 ECM liter per ko och år.

Omsättning: 10 miljoner kronor.

– Det var ju en jättestor investering om man ser till att det är ett företag som sex år senare omsätter tio miljoner kronor. Lantbruk är så finansieringstungt. Det skulle inte ske i övriga näringslivet, konstaterar mentorn Peter Svensson.

Det blev Lottas jobb att skriva ned affärsplanen och få parets tankar på pränt. Ett år senare kan de konstatera att flera mål har uppfyllts.
Det blev Lottas jobb att skriva ned affärsplanen och få parets tankar på pränt. Ett år senare kan de konstatera att flera mål har uppfyllts. FOTO: EVA WESTIN

Mjölkpriset tyngde

På köksbordet är den bärbara datorn uppslagen. Tillsammans med Peter kikar Lotta och Jonas på den affärsplan som de arbetade fram för ett år sedan.

– Det är kul att läsa målen för 2019 för vi har faktiskt redan uppfyllt några av dem, säger Jonas.

"Sargat företag"

Ordet ”kul” var knappast något som låg nära till hands i augusti 2017 när paret träffade Peter för första gången.

– Då satt ni med det här förbannat dåliga mjölkpriset i bagaget. Det var ett hårt sargat företag, säger Peter.

Mentorn arbetar ideellt

Det var via Almi, som står för gårdens tillväxtfinansiering, som paret fick kontakt med Peter Svensson. Han är en erfaren företagsledare i slakteribranschen. Sedan många år driver han ett konsultbolag inom affärsutveckling. Som mentor verkar han ideellt.

Ger till båda parter

I Almis mentorprogram träffas mentor och adept minst en gång i månaden under sex-tolv månader. Mentorn är ett bollplank, som delar med sig av sin kompetens, sina erfarenheter och sitt nätverk. Fokus ligger på själva företagandet.

I dag orkar Jonas och Lotta Karlsson tänka framåt. Mentorn Peter Svensson tycker att det är ett helt annat par han träffar nu jämfört med för ett år sedan.
I dag orkar Jonas och Lotta Karlsson tänka framåt. Mentorn Peter Svensson tycker att det är ett helt annat par han träffar nu jämfört med för ett år sedan. FOTO: EVA WESTIN

– Jag får ju också något tillbaka: kunskap, erfarenhet och glädjen av att vara med och hjälpa någon annan. Sedan kan jag inte sticka under stol med att det också ger mig ett nätverk som kan leda till att jag får uppdrag, säger Peter.

Affärsplan viktigt redskap

Jonas och Lotta understryker vikten av att Peter har erfarenhet ”av verkliga livet”. Han har själv upplevt företagandets olika sidor.

– Jag kände direkt att Peter förstod vår situation och vart vi ville komma. Jag tycker det funkade redan första dagen vi träffades, säger Jonas.

Djupare förståelse

Paret hade själva en idé om hur de ville ta sig framåt. De ville göra en affärsplan.

– Det är inte självklart i ett mentorskap att man gör en affärsplan, men i den här verksamheten tyckte jag att det var ett bra instrument. De fick en djupare förståelse för sitt företag, säger Peter.

Lottas och Jonas tips:

– Var inte rädd för att ta hjälp om du inte tycker att du räcker till som företagare.

– Gör en affärsplan där du skriver vilka mål och förutsättningar företaget har. På så vis kan du lättare förklara det för andra som berörs av verksamheten.

– Använd affärsplanen till att följa upp arbetet och skapa nya mål.

Lotta hämtar en utskrift av dokumentet. Ett flygfoto av gården pryder förstasidan. Inuti finns rubriker som ”nulägesbeskrivning”, "kortsiktiga och långsiktiga mål”, ”nyckelresurser” och ”handlingsplan”.

– Allt vi hade i huvudet kom ned på ett papper, säger Lotta.

Ett dokument som gjort skillnad. Affärsplanen gjorde det tydligt både vilka styrkor och svagheter företaget har.
Ett dokument som gjort skillnad. Affärsplanen gjorde det tydligt både vilka styrkor och svagheter företaget har. FOTO: EVA WESTIN

Förhandlade om krediter

Med ett skrivet dokument blev det lättare att visa både för omvärlden och för sig själva vad de sysslade med.

– Jag såg att det fanns en massa tillgångar i företaget som Lotta och Jonas inte såg. Den press de kände begränsade deras förmåga att fokusera på de rätta grejerna, säger Peter.

Tydligare inriktning

Med affärsplanen i handen lyckades Lotta och Jonas visa på sina styrkor och mål. De blev tydligare gentemot sina finansiärer och lyckades förhandla fram sänkt amortering, bättre EU-kredit och få hjälp med ett kortsiktigt lån. De pratade också med leverantörer och fick olika uppgörelser till stånd.

– Det är att utveckla företagandet att ta de här diskussionerna. Det är väldigt vanligt att man inte gör det, att man bara borrar ner sig i sin egen verksamhet, säger Peter.

Lugn inför framtiden

Sommarens torka blev ännu ett bakslag, ändå känner Lotta och Jonas ett lugn inför framtiden.