Mentorskap en möjlighet för fler

Lantbrukare kan få gratis hjälp att under ett år utveckla sitt företag tillsammans med en mentor. Ett projekt som pågår fram till 2021.

Jonas och Lotta Karlsson fick hjälp av mentorn Peter Svensson.
Jonas och Lotta Karlsson fick hjälp av mentorn Peter Svensson. FOTO: EVA WESTIN

Den som vill vidga sitt nätverk, bolla idéer och utveckla sitt företagande tillsammans med en erfaren företagsledare kan söka sig till det mentorprogram som ingår i det svenska Landsbygdsprogrammet.

Fyra företag erbjuder tjänsten

Jordbruksverket har upphandlat tjänsten av fyra företag i olika regioner: Hushållningssällskapet, Utsikt affärsutveckling, Ávki och Gro mentor, genom Claudia Suraga AB.

Programmet är öppet för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring. Det riktar sig till personer som driver eller har som ambition att driva sin verksamhet på heltid.

"Kan bli ensam"

Antalet träffar varierar. Ibland ingår också möten i grupp med andra företagare och mentorer.

– Man kan bli väldigt ensam i vissa funderingar i sitt företagande. Det finns ett enormt behov av att få spegla sig i andra människor. Vi förstår oss själva i mötet med andra, säger Erika Ekesbo Andrén, Utsikt affärsutveckling, som driver mentorprogram i Västra Götaland, Värmland och Halland.

Gratis för företagaren

Kontakten med en mentor genom Landsbygdsprogrammet är gratis för företagaren och mentorn arbetar ideellt.

– Mentorn hjälper adepten genom att analysera olika frågeställningar för att sedan kunna fatta beslut, säger Erika Ekesbo Andrén.

Andra metorprogram

Även andra organisationer erbjuder mentorprogram. Almis mentorprogram är öppet för alla branscher. Även där arbetar mentorn ideellt, men adepten betalar 3 000 kronor för att delta.