Mer än akuthjälp krävs för ökad livsmedelsproduktion

Den nya regeringen har mycket att göra för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Förhoppningsvis kan partierna lägga valrörelsens gräl bakom sig och börja arbeta tillsammans i en fråga av största vikt för landet.

Ett land som är så beroende av import av livsmedel som Sverige befinner sig i en farlig situation. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Eftersom majoriteten i riksdagen bara består av några få mandat kommer det, oavsett vilka partier som ingår, att bli en svag regering. Sverige är inte i ett så utsatt läge att de större partierna anser att det är befogat med en samlingsregering. Men alla partier har ett ansvar att försöka samarbeta i de frågor som är extra viktiga för landet där de står nära varandra.
Livsmedelsförsörjningen är ett typexempel på en sådan fråga. Vi importerar hälften av maten vi äter, men beroendet är större än så. Den halvan vi producerar i Sverige är beroende av importerade insatsmedel. Att Ryssland har minskat gasexporten betyder kraftigt ökade priser på handelsgödsel och osäkerhet om hela det svenska behovet kan tillgodoses.
Rysslands anfallskrig på Ukraina har för många blivit ett uppvaknande. Ett land som är så beroende av import av livsmedel som Sverige befinner sig i en farlig situation. Beroendet har stegvis ökat sedan det kalla krigets slut för drygt 30 år sedan. Det kommer att ta tid att minska beroendet, men de första besluten behöver tas snabbt.
Och det gäller också att våga hålla kursen. Att till exempel minska inblandningen av biodrivmedel gör att svenska producenter som Södra tvekar om att göra investeringar för att öka produktionen. När priset på diesel blir för högt är det bättre att sänka skatten.
Om vi långsiktigt vill öka livsmedelsförsörjningen är självklart det första steget att slå vakt om det lantbruk vi har. Den fortsatta kostnadskrisen med kraftigt höjda priser på så gott som allting sätter lantbruket under stark press. Här gäller det att kortsiktigt vara beredd att göra insatser för de mest utsatta branscherna.
Men för att på allvar vända skutan och börja öka produktionen krävs mer än akuthjälp. Till att börja med behöver vi sätta upp mål för livsmedelsproduktionen så att det finns något tydligt att styra mot. Sedan handlar det om att släppa loss initiativförmågan och lätta på regelkrånglet. EUs jordbrukspolitik behöver utnyttjas på ett effektivt sätt och den svenska medfinansieringen öka. För att ta några exempel ur en lång lista.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lite egna idéer, men en mycket stor majoritet i riksdagen är beredd att ställa sig bakom en politik som ökar livsmedelsförsörjningen och minskar beroendet. Låt oss hoppas att partiernas önskan om att ta politiska poäng kan stå tillbaka ett tag för landets bästa. 

Knut Persson
knut.persson@landlantbruk.se
08-588 368 37