Mer pengar för ledningsstolparna

En god nyhet för markägare som drabbas av intrång av ledningsstolpar i sina marker: Ersättningen per stolpe höjs med runt 50 procent, beroende på storlek på ledningen, var i landet man bor och vilken typ av mark det gäller.

Tabellerna för ersättning reviderades senast 2006. Därefter har ersättningen höjts i takt med konsumentprisindex.

– Men trots det har markersättningen släpat efter och inte följt värdeökningen på mark. Nu har Margareta Holmquist Kindlund, LRF Konsult, på uppdrag av LRF, räknat upp markersättningen och därefter har Energiföretagen Sverige accepterat den nya nivån. Ersättningen för nya intrång är nu avsevärt högre, säger Björn Galant, äganderättsexpert.

Glöm inte tabellvärdena

I Götalands södra slättbygder är ersättningen för en åkerstolpe som står fritt i åkermark i en 400 kV-ledning i dag 30 987 kronor. Enligt den nya tabellen som börjar gälla från den 1 oktober 2016 är ersättningen 45 563 kronor vilket innebär en höjning med 47 procent. För en 10 kV-ledning i samma område har ersättningen varit 13 904 kronor, nu blir den i stället 21 316 kronor.

– Det var mer än hög tid att räkna upp ersättningen och det är positivt att LRF och energiföretagen kunnat enas om de nya ersättningsnivåerna, säger Björn Galant.

Margareta Holmquist Kindlund säger i en kommentar att de här stora höjningarna visar på vikten av att regelbundet se över tabellvärdena och inte enbart räkna upp dem med konsumentprisindex.