Miljoner av Jordbruksverkets rådgivningspengar kvar att nyttja

Jordbruksverket satte av 20 miljoner att lägga på rådgivning till torkdrabbade lantbrukare. Men fortfarande har bara drygt hälften av de pengarna nyttjats. – Vi vill använda dem så mycket som det bara går, säger Thomas Dalkvist på Jordbruksverket.

Jordbruksverket satte av 20 miljoner att lägga på rådgivning till torkdrabbade lantbrukare. Men fortfarande har bara drygt hälften av de pengarna nyttjats.
Jordbruksverket satte av 20 miljoner att lägga på rådgivning till torkdrabbade lantbrukare. Men fortfarande har bara drygt hälften av de pengarna nyttjats. FOTO: JOSEFINE ELFSTRÖM

Som Land Lantbruk tidigare rapporterat kan man som lantbrukare fram till 30 juni få subventionerad rådgivning om likviditets- och foderplanering i samband med torkan som drabbade landet 2018.

Landsbygdsprogrammet står för 70 procent av kostnaden. 

– Det är inget stöd med krångligt ansökningsförfarande. Lantbrukare kan ringa någon av våra avtalade rådgivningsorganisationer runt om i Sverige och så kommer de ut och så får man rådgivningen, säger Thomas Dalkvist.

Nästan 10 miljoner kvar

Men fortfarande har bara drygt hälften av medlen använts. Av de avsatta 20 miljonerna har cirka 10,5 miljoner kronor nyttjats av torkdrabbade lantbrukare.

– Det kan vara så att man har ganska bra koll på sin likviditet och har kunskapen om vilket foder som djuren ska ha. Man kan också ha andra rådgivare som gör att den här möjligheten inte känns så angelägen. Eller så har man inte hunnit. Det är ju mitt i vårbruket nu, säger Thomas Dalkvist.

Rätt ursprunglig beräkning

En ytterligare anledning kan vara att när beslutet togs att sätta in den subventionerade åtgärden så fick Jordbruksverket 10 extra miljoner att skjuta till. Så den ursprungliga summan på 10 miljoner kan ha varit ganska exakt rätt beräknad. 

Vad händer med pengarna sedan om det blir över?

– De går inte tillbaka till EU utan vi försöker hitta andra insatser att lägga dem på. Men finns det ett behov av sådan här rådgivning runtom i landet så vill vi använda dem till det så mycket som det bara går, säger Thomas Dalkvist. 

LÄS OCKSÅ: Miljoner till rådgivning ännu outnyttjade

FAKTA: Rådgivning för torkdrabbade lantbrukare

* Insatsen vänder sig till företag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. 

* Det går att få rådgivning inom likviditetsplanering, foderrådgivning eller både och.

* Här finns kontaktperson för rådgivning om likviditets- och foderplanering.