Miljoner till rådgivning ännu outnyttjade

Som en del i krispaketet efter förra årets torka satsades 20 miljoner kronor i rådgivning till landets lantbrukare. Men bara runt hälften av dessa miljoner har betalats ut. Nu har Jordbruksverket beslutat att förlänga möjligheterna att söka stöd för att pengarna ska användas.

Det finns pengar till rådgivning kvar.
Det finns pengar till rådgivning kvar. FOTO: MOSTPHOTOS

Jordbruksverket beslöt med start i september förra året att satsa på subventionerad rådgivning till jordbruksföretag.

Landsbygdsprogrammet subventionerar 70 procent av rådgivningskostnaden och syftet är att lantbrukare som drabbats av torkans effekter ska kunna anlita rådgivare trots att de fått försämrad lönsamhet för att kunna säkra produktionen.

Slutdatumet skjuts framåt

Men efterfrågan har varit låg och så sent som i slutet av januari hade endast 20 procent av miljonerna använts. Jordbruksverket har därför bestämt att slutdatum för subventionerna ska förlängas från sista mars till sista juni i år.

Thomas Dalkvist, Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet.
Thomas Dalkvist, Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet. FOTO: JORDBRUKSVERKET

– Vi förstod när vi pratade med våra avtalsleverantörer att efterfrågan skulle öka en bit in på 2019 vilket också skett, säger Thomas Dalkvist på Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsenhet.

Hälften av medlen

Den senaste tiden har efterfrågan ökat något liksom faktureringen från rådgivningsföretagen. Men vid senaste avstämningen, i mitten av mars, hade fortfarande bara hälften av de anslagna medlen använts och drygt 10 miljoner kronor finns således kvar.

Fakta: Subventionerad rådgivning

Jordbruksverket satsar 20 miljoner kronor på subventionerad rådgivning till jordbruksföretag.

Rådgivningen ska fokusera på likviditetsplanering eller foderplanering.

Landsbygdsprogrammet subventionerar 70 procent av rådgivningskostnaden.

Varje lantbruk får maximalt 20 000 kronors rådgivning varav 70 procent, d v s 14 000 kronor, betalas av Landsbygdsprogrammet.

Startdatum för ansökan var 7 september 2018.

Rådgivning kan sökas fram till sista juni 2019.

”Ta chansen”

Thomas Dalkvist tycker dock inte att det är en felsatsning utan att utfallet är helt i linje med vad man förväntat sig. Bortsett från att man trodde att det skulle komma igång tidigare än vad som nu blev.

– Jag tycker lantbrukare ska ta den här chansen att få kvalificerad rådgivning. Det är ingen besvärlig byråkrati kring det hela. Administrationen är enkel, säger Thomas Dalkvist.

Efterfrågan finns

[bild]

Gunnar A Johansson vid rådgivningsföretaget Agrosolution i Sverige har sett en efterfrågan på subventionerade rådgivning under hösten, trots att Jordbruksverket upplever att den varit låg.

– Vi har haft en jämn utveckling under hela perioden, säger Gunnar A Johansson.

Behovet kommer öka

Gunnar A Johansson tror dessutom att behovet av hjälp att planera likviditeten kommer att öka närmaste månaderna. Då det är först nu som förra årets torka blir ett riktigt problem för många lantbruksföretag när foder ska köpas och betalas.

– Vi jobbar med mjölkföretag och djurföretag och nu börjar likviditeten att tryta på många håll när dyrt foder ska betalas. Då behöver de hjälp med likviditetsplaneringen så det inte blir tomt på kontot, säger han.

Han tror att de flesta reder ut problemen men att de som inte agerat i tid nu kan få problem.