Minimalt med mögelgift i spannmålen i år

Årets torra väder ledde till de i särklass lägsta DON-halterna i spannmålen sedan provtagningarna startade för åtta år sedan. Det uppger branschföreningen Foder och Spannmål.

Andelen analyser med förekomst av DON har haft en nedåtgående trend sedan den första sammanställningen av mätresultat 2011.
Andelen analyser med förekomst av DON har haft en nedåtgående trend sedan den första sammanställningen av mätresultat 2011. FOTO: JOHAN EKLUND

DON (deoxynivalenol) är ett mögelgift som kan produceras i spannmålen av naturligt förekommande svampar som vissa år lett till att stora volymer spannmål, framför allt havre, inte fått användas till livsmedel och ibland inte till foder heller.

Rekordlåga DON-halter

Men i år är halterna av DON rekordlåga enligt analyser av 5000 spannmålsprover från hela Sverige från juli till oktober. Endast i två fall hade prover i havre halter över gränsvärdet för livsmedel. Genomsnittsvärdena var generellt mycket låga och de steg inte heller under slutet av säsongen.

Andra mykotoxiner som testats i undersökningen har inte heller varit i närheten av gränsvärdena.

Nedåtgående trend sedan 2011

Andelen analyser med förekomst av DON har haft en nedåtgående trend sedan den första sammanställningen av mätresultat 2011.

I undersökningen upptäcktes däremot att många spannmålsleveranser innehöll grönskott och ogräsfrön samt att många partier var mörkfärgade av mögelsvampar (Cladosporium) i slutet av säsongen.

Föreningen Foder och Spannmål varnar för att värme vid inlagring av årets spannmålsskörd kan leda till angrepp av skadedjur och lagringsrelaterade mögelsvampar i spannmålslagren.

LÄS MER: På fredag börjar krisstödet betalas ut