Mjölkbonde med heta potatisar på sitt bord

Thomas Magnusson är ordförande för den europeiska bondekooperationen Cogeca och sitter mitt i den jordbrukspolitiska hetluften. Han är också bonde på mjölkgården i Rinkaby, som numera drivs av sonen Andreas, där diskussionerna kretsar kring mer jordnära frågor som ensilageskörd och vattenbrist.

"All handel gynnar över lag den ekonomiska utvecklingen, anser Thomas Magnusson.
"All handel gynnar över lag den ekonomiska utvecklingen, anser Thomas Magnusson. FOTO: HANS RUNESSON

Vilka är de stora frågorna för Cogeca just nu?

– Varje gång vi träffas diskuterar vi handelsavtalen, Brexit och den framtida jordbrukspolitiken.

Vilka handelsavtal är det som är aktuella och hur påverkar de svenska bönder?

– Handelsavtalet med Kanada är i princip klart. Vi får börja exportera mejeriprodukter till Kanada och de får exportera kött till EU. Men det är förstås inte fritt fram, vi har förhandlat fram handelskvoter. Det nya handelsavtalet med Japan är viktigt. En fördel med den europeiska exporten till Japan är att det handlar om helfall och halvfall, helfall kan de processa och sätta sina egna varumärken på. Avtalet är väldigt viktigt. Om inte Danmark och Spanien kan sälja till Japan så ska grisköttet ut på andra marknader vilket kan leda till prispress inom EU.

Nya Zeeland begär att få öppna upp förhandlingarna igen om handelsavtal. Hur ställer sig Cogeca till det?

– Jag har varit mycket tydlig i Bryssel med att vi behöver definitivt inte släppa in mejerivaror från Nya Zeeland på den europeiska marknaden.

Hur skiljer sig handel med livsmedel från handel med andra produkter?

– All handel gynnar över lag den ekonomiska utvecklingen. Men när det gäller handel med livsmedel är det viktigt att hålla koll på varifrån det kommer, hur det produceras och under vilka former. Vi kan inte tillåta att europeisk köttproduktion konkurreras ut av amerikanskt hormonkött. Handeln ska vara rättvis. En stark jordbruksproduktion, en stark jordbrukspolitik och bra handelsavtal gynnar konsumenterna som då har möjlighet att göra ett val.

FAKTA: Copa-Cogeca

Copa-Cogeca är en samarbetsorganisation på EU-nivå för bondeorganisationer och bondekooperativ. 60 olika bondeorganisationer i EU är medlemmar i Copa. 35 kooperativ är medlemmar i Cogeca.

När vi pratar handel går det inte att undvika Brexit. Vad tror du kommer hända med Storbritanniens utträde?

– Det finns olika uppfattningar om hur det bör gå till. Livsmedelsindustrin och de kooperativa företagen är mest gynnade av en mjuk Brexit. En hårdare Brexit med höga tullar skulle medföra kaos på marknaden inom nästan alla sektorer. Men det får inte heller bli för lätt för Storbritannien att lämna EU, det kan trigga andra länder att också vilja lämna EU.

Hur påverkar Brexit den svenske bonden?

– Svenska bönder har stark koppling till skogen. Om det blir höga tullar blir det problem att exportera trävaror till Storbritannien. Storbritannien behöver även i framtiden importera både livsmedel och trävaror, men man behöver ju inte handla med EU.

Vad säger Cogeca om den framtida CAP?

– Vi säger oförändrad CAP-budget, förenkling, fortsatt gårdsstöd. Men jag tror ärligt talat inte att det är realistiskt att tala om oförändrad budget. Det blir svårt att få övriga länder att täcka upp det som tappas när Storbritannien lämnar unionen. Det blir definitivt svårt att få med Sverige på det.

Vilka fler frågor driver ni nu?

– Att lantbruket ska ha tillgång till glyfosat. Fram till i höst är preparatet godkänt. Sedan måste vi få ett nytt godkännande och från Cogecas sida vill vi ha det på 15 år. Det europeiska livsmedelsverket stöttar oss. Men vi har miljörörelsen emot oss.

Det är låga grundvattennivåer i Sverige. Hur ser det ut med torkan hos dina europeiska kollegor?

– Det här är frågor som tas upp näsan varje gång vi träffas, klimatförändringarna och vattenbristen. En stor fråga är hur man inom EU vill prioritera livsmedelsproduktionen när det gäller att få tillgång till vattnet.

En sista fråga, vad hoppas du av din sommar?

– En lagom blandning av sol och regn, lite semester varvat med skördearbete.

FAKTA: Thomas Magnusson

66 år

Gift med Margareta, tre vuxna barn med familjer

Driver mjölkproduktion tillsammans med sin son Andreas på gården Rinkaby i Tävelsås, söder om Växjö.

Ordförande för Cogeca, sitter i Lantmännens styrelse, ledamot i styrelsen för Sveriges Nötköttsproducenter.