Modern gård med dubbla gårdscentrum till salu på Gotland

En gedigen gård är till salu på Gotland, där skogs-, åker- och betesmark ingår. På köpet får man även ett flertal fornlämningar.

Gårdens totalareal är 298,1 hektar och boyta är 131 kvadratmeter.
Gårdens totalareal är 298,1 hektar och boyta är 131 kvadratmeter. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT

En fin, modern och välutvecklad gård med dubbla gårdscentrum bara några hundra meter från varandra är nu till salu i Etelhem, drygt 3,5 mil från Visby. Gården bedriver nötköttsproduktion med omkring 460 djur. Även djurbesättning, maskiner och inventarier kan köpas efter överenskommelse med säljaren.

Det finns en lösdriftsladugård från 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser och en byggnadsyta på 2 300 kvadratmeter. Där finns även dubbla solcellsanläggningar med högsta tillåtna kapacitet. Mangårdsbyggnaden är en gedigen byggnad i kalksten som ska ha anor från 1600-talet.

Skogsmark, åkermark och betesmark

Till gården hör skogsmark och åkermark. Åkermarken är på cirka 100 hektar och där odlas bland annat spannmål och majs. Skogsmarken är på 147,7 hektar produktiv skog och 39,5 hektar impediment. Säljaren kan eventuellt tänka sig att behålla delar av skogen och diskutera ett upplägg kring det.

Det finns 7,18 hektar betesmark med gårdsstöd och 8,58 hektar utan gårdsstöd. Det finns även tre vackra ängen som betas av gårdens tackor. Det största änget är klassat som Natura 2000-område.

Flera forn- och kulturlämningar

Totalt hör 17 fastigheter till gården. Det finns bland annat ytterligare tre ladugårdar, en maskinhall, en verkstad och ännu en mangårdsbyggnad, en 1,5-planvilla som är uthyrd.

På gårdens mark finns även flera fornlämningar, bland annat gamla boplatser och gravar. Det ska finnas 14 stycken registrerade, enligt fastighetsutdraget.

Gårdens pris är satt till 26 miljoner kronor och högstbjudande gäller.

Mangårdsbyggnaden totalrenoverades 1982-83.
Mangårdsbyggnaden totalrenoverades 1982-83. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
På gården finns två mangårdsbyggnader, varav en är uthyrd.
På gården finns två mangårdsbyggnader, varav en är uthyrd. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Djurbesättning, maskiner och inventarier kan köpas efter överenskommelse med säljaren.
Djurbesättning, maskiner och inventarier kan köpas efter överenskommelse med säljaren. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
På gården finns bland annat ett före detta svinhus som är ombyggt till ett mottagningsstall för kalvar.
På gården finns bland annat ett före detta svinhus som är ombyggt till ett mottagningsstall för kalvar. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Det finns flera solcellsanläggningar.
Det finns flera solcellsanläggningar. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Det finns totalt 17 fastigheter på gården, bland annat maskinhall, snickarbod/garage, lada, verkstad och stolplada.
Det finns totalt 17 fastigheter på gården, bland annat maskinhall, snickarbod/garage, lada, verkstad och stolplada. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Gården är i dag i full drift i form av nötköttsproduktion med omkring 460 djur, som också kan köpas.
Gården är i dag i full drift i form av nötköttsproduktion med omkring 460 djur, som också kan köpas. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Det finns både gammal skog och mycket yngre gallringsskog på gårdens mark.
Det finns både gammal skog och mycket yngre gallringsskog på gårdens mark. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
På gården odlas i dag bland annat spannmål och majs.
På gården odlas i dag bland annat spannmål och majs. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Trädgården. På tomten finns även en hundgård.
Trädgården. På tomten finns även en hundgård. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
Här är det trevligt att sitta under sommaren.
Här är det trevligt att sitta under sommaren. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT
På gården finns både nötdjur och får.
På gården finns både nötdjur och får. FOTO: JACOB WALLIN SANDER/LRF KONSULT