Möt Gård & Djurhälsans nya nötchef

Rådgivningsföretaget Gård och Djurhälsan satsar just nu extra för att stärka sin position inom affärsområdet Nöt. En del i satsningen är rekryteringen av veterinären Virpi Welling som sedan den 1 augusti tillsatts som nötchef.

FOTO: GÅRD & DJURHÄLSAN

Virpi Welling tog sin veterinärexamen 1995 och har sedan dess arbetat med lantbrukets djur. Hon har över åtta år bakom sig på Gård och Djurhälsan där hon arbetat som djurhälsoveterinär, främst med besättningsarbete genom gårdsbesök och rådgivning, dessförinnan var hon privatpraktiserande.

Virpi Welling

Ålder: 47 år

Familj: man och två barn

Bor: Uppsala

Djur: Två hundar, barnens tre marsvin och en häst

Var kommer ditt intresse för nötboskap ifrån?

– Det handlar inte specifikt om djurslaget, jag gillar bönder och tror på svensk produktion, därför jobbar jag med det jag gör. Jag visste tidigt, redan under min utbildning, att det var just lantbruksdjur jag ville jobba med.

Vad är svenska nötproducenter bäst på?

– Vi har en väldigt bra djurvälfärd i Sverige och det beror på att vi har engagerade, pålästa och välutbildade djurägare samt genomtänkta och välfungerande stallsystem. Sen så har vi friska djur och generellt låg antibiotikaanvändning och en bra kvalitet på vårt kött.

Var finns det störst outnyttjad potential?

– De områden där jag ser att vi kan göra störst skillnad är ökad daglig tillväxt samt att sänka dödlighet och sjuklighet.

– Det ligget också en stor outnyttjad potential hos de som inte använder sig av rådgivningstjänster i dag. Här behöver vi arbeta på att nå ut till fler med vad man faktiskt kan tjäna på rådgivningstjänster och visa att rådgivning från Gård och Djurhälsan lönar sig.

Varför satsar Gård och Djurhälsan på just nöt?

– Vi vill bli ännu starkare inom det affärsområdet. Nötproduktion är en komplicerad bransch, det finns en stor variation i bland annat besättningsstorlek och system. Det sker också en omstrukturering i näringen där vi ser att gårdarna blir allt större och här måste vi se till att hänga med. Med så många kompetenta djurägare måste vi som rådgivare hela tiden slipa på vår kompetens. Vi håller oss uppdaterade och utvecklas för att möta kundens behov på bästa sätt och bidra till ännu högre lönsamhet och bibehållna svenska mervärden.

Var lägger ni fokus nu närmast?

– Vi kommer att utveckla vår rådgivning och bli bättre på att följa upp vårt arbete på gård. Framför allt så ska det tydligt synas hur mycket pengar man kan tjäna på de åtgärder vi föreslår genom rådgivningen. Vi fokuserar också på att nå ut till fler producenter samt att på sikt kunna erbjuda ännu mer flexibla tjänster.