Myndigheter försvarar fågelklubbens inventering

Inventeringar gjorda av Bollnäs Fågelklubb är ett viktigt beslutsunderlag när länsstyrelsen och Skogsstyrelsen förbjuder markägare att avverka skog i Hälsingland. Det kunde lantbruk.com berätta i förra veckan.

Förbudet gäller skogsägarna Per-Olof Löfgren och Lars Göran Mårtensson i Vallsta utanför Bollnäs. Beslutet bygger på att den i området sällsynta lavskrikan finns på markerna. Förbudet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Tillförlitligt

Enligt Sofia Ageheim, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, och Åsa Lundberg, handläggare på Skogsstyrelsen, är uppgifterna från fågelklubben tillförlitliga. Inventeringarna, har gjorts sedan 90-talet av kunniga ornitologer. Dessutom är det markägarna som, enligt artskyddsförordningen och miljöbaken, har ansvar att visa att artskyddet inte behövs, hävdar de.

Jägarnas inventering

På frågan om hur hon ser på det faktum att lokala jägare har gjort inventeringar och kommit fram till att det finns dubbelt så många revir av lavskrika som fågelklubbens inventeringar visar, säger Åsa Lundberg, Skogsstyrelsen:

– Jag har inte sett resultatet av inventeringen och vet inte hur den är gjord, men det är initiativrikt och välkommet. Vi får se vad domstolen gör för bedömning, säger Åsa Lundberg.

undefined