Näringsämnen saknas i mekaniskt blandad konstgödsel

I 40 procent av mekaniskt blandad konstgödselpartier saknades näringsämnen, oftast kalium. Det visar en analys danska Landbrugsstyrelsen gjort.

Mekaniskt blandade gödselmedel kan separera vid hantering efter blandningen. Då kan näringsinnehållet bli fel. (Konstgödseln på bilden är kemiskt blandad och har inget med de defekta partierna att göra).
Mekaniskt blandade gödselmedel kan separera vid hantering efter blandningen. Då kan näringsinnehållet bli fel. (Konstgödseln på bilden är kemiskt blandad och har inget med de defekta partierna att göra). FOTO: PER EMGARDSSON

I 15 procent av 186 mineraliska konstgödselprodukter saknades en del av den näring som deklareras i produktinformationen. Oftast var det innehållet av kalium som sviktade. Det berättar den danska rådgivningsorganisationen Seges.

För låg näring

Flest negativa avvikelser i näringsinnehåll fann danska Landbrugsstyrelsen i de mekaniskt blandade produkterna. I hela 40 procent av dessa var innehållet av något näringsämne för lågt. En anledning till detta kan vara att produkten separerat vid bulkhantering efter att rätt mix blandats till.

Olika storlekar

Vid mätningarna tillämpade Landbrugsstyrelsen en tolerans vars storlek var olika för olika näringsämnen. För kväve var toleransen för rena kvävegödselmedel 0,3 till 0,8 procentenheter, och i sammansatta gödselmedel, exempelvis NP eller NK 1,1 procentenhet. För fosfor var toleransen 0,35-0,41 och för kalium 0,41-0,91 procentenheter.

Läs rapporten här!