Nätavgift stoppar vindkraftverk från full produktion

Prismodellen för elnätsavgifter gör det olönsamt att låta mindre vindkraftverk producera för fullt. I stället tvingas kraftverksägarna drar ner på produktionstakten.

FOTO: ANN LINDÉN

Nils-Erik Bondesson är ordförande i den ekonomiska föreningen Blekinge Vindkraft. Föreningen, vars medlemmar är företagare och privatpersoner, äger tre mindre vindkraftverk och är delägare i ett fjärde. Nils-Erik Bonesson nämner verket i Ramdala öster om Karlskrona som exempel.

80 procent

Här gör elnätsavgiften att föreningen bara producerar el till 80 procent av verkets produktionskapacitet. I dag skulle det nämligen kosta nära 19 000 kronor per månad i elnätsavgifter om verket skulle producera för fullt.

I stället har produktionen dragits ner med nära 20 procent, vilket resulterar i en elnätsavgift på 152 kronor per månad.

– Det är skrämmande. För flera hundra mindre vindkraftverk har ägarna sänkt effekten precis som vi har gjort. Samtidigt gör nätägarna Eon och Vattenfall reklam för den förnybara elen. Det går inte ihop, säger Nils-Erik Bondesson.

Stort bortfall

Enligt Radio P4 Blekinge gör neddragningarna att uppskattningsvis en procent av Sveriges vindkraftsproduktion inte används när runt 700 mindre vindkraftverk inte går för fullt.

– Jag tycker att det är fel. Man måste ha en dialog med Energimarknadsinspektionen, det är den som ska pröva nätavgifterna, säger Carl-Arne Pedersen, vice ordförande för Svensk Vindkraftförening.

Inte på agendan

Enligt Energimarknadsinspektionen finns det inga förslag på att ändra reglerna för elnätsavgiften.

– Men självklart är det något som regeringen och Energimarknadsinspektionen skulle kunna titta på, säger Tommy Johansson på Energimarknadsinspektionen.

Drabbas olika

Den omdiskuterade prismodellen bygger på att vindkraftverk med en effekt upp till 1 500 kilowatt är befriade från den rörliga elnätsavgiften. I början på 2000-talet byggdes dock många vindkraftverk med effekter på 2000 kilowatt. När de byggdes var elpriserna högre än i dag. Med dagens prisnivåer är de för små för att ekonomiskt kunna bära den rörliga elnätsavgiften. Enligt Energimyndigheten är effekten 3 000 kilowatt vanlig för större vindkraftverk i Sverige. För större vindkraftverk blir effekten av den rörliga elnätsavgiften inte lika kännbar.

LÄS OCKSÅ: Planer på vindkraft kolliderar med rennäringen

”Vindkraft bidrar till levande landsbygd”