Nationell varning väntar om grundvattennivåerna

Lantbrukare, meteorologer och myndigheter håller alla tummar de har: Måtte det bli en blöt vår. För nu är grundvattnet lågt.

Det krävs mer än normala vattenmängder nu om grundvattnet ska fyllas på, menar SGU.
Det krävs mer än normala vattenmängder nu om grundvattnet ska fyllas på, menar SGU. FOTO: MOSTPHOTOS

– Det krävs mer än normala vattenmängder nu om grundvattnet ska fyllas på, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökningar.

Lägre än normalt

Absolut ingen vill ha vattenbrist i sommar. Men grundvattennivåerna är lägre än normalt.

– Sommaren 2018 var ju extremt torr, och hösten och vintern förde dessutom med sig lite mindre nederbörd än normalt, säger Fredrik Theolin. Därför börjar nu den svenska naturen året med vattenunderskott.

Under jordytan samlas vatten i alla håligheter i marken, så kallade grundvattenmagasin. SGU har ett nätverk av mätstationer runt om i landet – perforerade rör som borrats ner i jorden och där vattennivåerna mätts regelbundet sedan 1960-talet. Men just nu är magasinen jämförelsevis torra, visar SGUs undersökningar.

Vattenförsörjningen kan påverkas

Nivåerna är ”under” eller ”mycket under de normala” i nästan hela landet. "Mycket under" är så pass lågt att det statistiskt bara har funnits ett år av sju, i genomsnitt, sedan mätningarna startade.

Och nivåerna har faktiskt sjunkit några centimeter sedan i januari. "Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas", varnar SGU på sin hemsida.

Västkusten undantag

Det finns några undantag: Delar av västkusten, östra Kalmar län och östra Norrbottens län, där nivåerna är normala. I resten av landet krävs mycket regn, och det snart - dubbelt så mycket nederbörd som normalt under minst en månad.

– Januari och februari har varit ganska bra, faktiskt, det har kommit hyfsat med regn och snö. Men det räcker inte, säger Fredrik Theolin.

Och det räcker inte med regn. Våren får inte komma för tidigt. Spirande växter tar upp regnet innan det hinner ner till grundvattennivån - vattnet sugs upp som av en gigantisk disktrasa. Mardrömsscenariot är en torr vinter, en tidig vår och en sommar som förra året. Då kan saltvatten tränga in i och förstöra borrade brunnar.

– När det händer kan det dröja väldigt länge innan brunnen blir bra igen, säger Fredrik Theolin.

Risk att saltvatten tränger in

Det salta vattnet kommer normalt inte upp eftersom sötare grundvatten är lättare och flyter ovanpå som ett lock. Människor tar sitt vatten från det sötare, övre lagret och märker inte ens av det saltare vattnet.

– Men vid låga nivåer och stora uttag är risken större att det sötare vattnet minskar och det salta vattnet kommer in i brunnen, säger Fredrik Theolin.

Just nu varnar SGU för vattenbrist i Örebro och Västmanland.

– Det kan bli aktuellt att utöka det området. Men det beror på, läget kan förbättras också, säger Fredrik Theolin.

LÄS MER: Så rustar du inför ännu en torr sommar