Naturvården är toppstyrd och ineffektiv

Vi har kommit till en punkt där förutsättningarna för Sveriges skogsägare måste förändras i grunden så att vi kan börja producera allt det som samhället efterfrågar. Striden står mellan å ena sidan "min skog" och å andra sidan "vår natur". Dagens naturvård är toppstyrd och ineffektiv! Det skriver Karl-Johan Jansson, skogsbrukare och vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Sunnerbo.