"Naturvården håller i pengarna och taktpinnen"

Länsmuseichefen Birgitta Johansen har engagerat sig för kulturmiljöerna vid vatten i Örebro län. Hon menar att det är dags att balansera de starka miljöintressena.

Birgitta Johansen är landsantikvarie och chef för länsmuseet i Örebro.
Birgitta Johansen är landsantikvarie och chef för länsmuseet i Örebro. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Sveriges hembygdsförbunds landskapskonferens inleddes med ett studiebesök vid Järle kvarn, en nu utrivningshotad historisk miljö från 1600-talet där svenska staten faktiskt hade långtgående planer på att anlägga en stad. Det är Naturvårdsverket som i samverkan med Länsstyrelsen Örebro driver på för utrivning.

Fokus på regleringen

Birgitta Johansen var 2015–2018 ordförande i EUs kulturarvsgrupp och har utifrån som position som chef för Länsmuseet i Örebro engagerat sig i frågan. Hon ser en tydlig förändring under den senaste tioårsperioden.

– Fram till och med 2010 utgjorde vattenreglering två av totalt 19 hot mot flodpärlmusslans existens. Numera är allt fokus på vattenregleringen, menar Birgitta Johansen.

Antikvarie Birgitta Elfström har på beställning av länsmuseet i Örebro gjort filmen Musslor och människor.
Antikvarie Birgitta Elfström har på beställning av länsmuseet i Örebro gjort filmen Musslor och människor. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Musslor och människor

På landskapskonferensen premiärvisades filmen Musslor och människor som antikvarien och samtalsterapeuten Birgitta Elfström gjort för länsmuseets räkning.

– Det som har gripit mig mest när jag jobbat med filmen är "liken" man kan hitta här i länet när det har gått fort och fel. Jag funderar också på hur vi om 50 år kommer att berätta historien om Älvräddarnas framfart, säger Birgitta Elfström.

Den månghundraåriga miljön kring Järle kvarndamm är hotad.
Den månghundraåriga miljön kring Järle kvarndamm är hotad. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Blir ett moraliserande

Länsmuseichef Birgitta Johansen ifrågasätter vad begreppet återställa innebär när dammar ska rivas bort. Är det ens möjligt och är det i så fall önskvärt?

– Det blir ett moraliserande över tidigare generationer, att de var okunniga och hänsynslösa. Järnets historia är förvisso på ett sätt tung, smutsig och ett våldförande på naturen men också en berättelse om frid, fred och välstånd, säger Birgitta Johansen.

Den månghundraåriga miljön kring Järle kvarndamm är sedan 2016 hotad av Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen Örebros utrivningsplaner
Den månghundraåriga miljön kring Järle kvarndamm är sedan 2016 hotad av Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen Örebros utrivningsplaner FOTO: GÖRAN BERGLUND
Järle kvarndamm.
Järle kvarndamm. FOTO: GÖRAN BERGLUND

”De som bor i miljön måste bli nöjda”

Hon menar att det i dag finns en snedbalans som måste rättas till och där miljöintressena måste lära sig att kompromissa med de som vill vårda kulturarvet.

– Av 500–600 dammar i länet går det förstås att ta bort en del men de som bor i miljön måste vara nöjda med resultatet. Nu har naturvården de senaste åren hållit i pengarna och taktpinnen och inte behövt bjuda in till samtal, säger Birgitta Johansen.