”Naturvårdsfrågorna prioriteras visst ned, Sveaskog”

Vi har lång samlad erfarenhet av konflikten mellan naturvård och vinstkrav på Sveaskog och har själva fått uppleva att naturvårdsfrågorna nedprioriterats i budgetprocesser, skriver fem före detta medarbetare i en slutreplik till Sveaskog.

Vi har lång samlad erfarenhet av konflikten mellan naturvård och vinstkrav på Sveaskog och har själva fått uppleva att naturvårdsfrågorna nedprioriterats i budgetprocesser, skriver fem före detta medarbetare.
Vi har lång samlad erfarenhet av konflikten mellan naturvård och vinstkrav på Sveaskog och har själva fått uppleva att naturvårdsfrågorna nedprioriterats i budgetprocesser, skriver fem före detta medarbetare. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveaskog hävdar i ett svar på vår debattartikel "Anta utmaningen, Sveaskog" att Sveaskogs naturvårdsarbete styrs av ekologiska behov - inte vinstkrav!

Sveaskog är ett företag som gjort flera bra miljöinsatser framförallt i början i början av 2000-talet. Att formulera vinstkrav är förstås en helt naturlig del av ett stort skogsbolags verksamhet, även ett statligt, men vinstkraven bör vara miljöanpassade, långsiktiga och utformade så att personalen inte går på knäna.

När det gäller Sveaskogs beskrivning av vinstkraven anser vi att företaget går bort sig och helt saknar perspektiv på den egna verksamheten. Det är för övrigt ganska vanligt att företag utvecklar egna ”interna” sanningar, som ofta applåderas i en liten sluten krets.

Med tiden är detta en farlig utveckling som lätt leder till fartblindhet och felaktiga beslut. Vilket vi sett exempel på i turerna kring Swedbank. Att hävda att naturvårdsarbetet inte styrs av vinstkraven på Sveaskog är ett tydligt exempel på en i ”intern” sanning. För att tydliggöra det oriktiga i detta påstående vill vi ge några exempel:

Varför gör man inte något unikt av de fyra stora ekoparkerna vad gäller turism/upplevelser, det vill säga Hornsö, Omberg, Böda och Halle-Hunneberg - vinstkrav?

Varför är man så ovillig att sätta av mer skog i ekoparkerna - även där biologiska och sociala motiv finns - vinstkrav?

Varför begränsar man naturvårdande skötseln i Ekoparker till ett fåtal objekt per år, när behoven är så mycket större - vinstkrav?

Varför blir kvaliteten på ekoparksskötseln ibland undermålig med stora skador - vinstkrav?

Varför byter man ut redan avsatta naturvårdsskogar istället för att bara lägga till de nya skogar med höga värden man hittar - vinstkrav?

Varför satsar man inte på att utveckla lövkärnområden i södra Sverige, där lövrika bestånd får omvandlas till nya lövskogar - vinstkrav?

Varför vill inte Sveaskog använda sig av hyggesfria metoder där så är lämpligt - vinstkrav?

Vi har en lång samlad erfarenhet av konflikten mellan naturvård och vinstkrav på Sveaskog och har själva fått uppleva att naturvårdsfrågorna nedprioriterats i produktionschefernas budgetprocesser och att satsningen på hög vinst överskuggat allt annat.

Vi uppmanar nu Sveaskog att inte leva i en historisk drömvärld kring hur det skulle kunna vara, nej se verkligheten som den är och tänk över vad företaget behöver göra för att lyckas med att:

- nå de ekologiska behoven vad gäller avsättningar och naturvårdande skötsel, med ansvar för kommande generationer

- nå en hög kvalitet vid utförandet av alla naturvårdande åtgärder

- nå fram till fler kreativa och framåtsyftande samarbeten i naturvårdsfrågor med myndigheter och universitet.

- nå fram till människorna i ekoparkerna så att en ökad samsyn och förståelse uppstår

- nå fram till en ny förtroendeskapande profil så att exempelvis samarbetet med miljöorganisationerna kan återupptas.

Sveaskog behöver helt enkelt lyckas med att återupprätta förtroendet för naturvårdsarbetet på bred front och samtidigt utveckla ett hållbart skogsbruk. Då räcker det inte med att upprepa och beskriva hur bra man anser sig vara, inte heller att trumma på med produktionsargument eller vinklade klimatargument.

Det behövs moderna visioner som lyfter fram lösningar på de stora utmaningarna i skogen. Sveaskog skulle kunna vara den aktör som både lyssnar på omvärlden och samtidigt driver på för att nå en hållbar utveckling inom naturvårdsområdet.

Vi tror att en höjning av Sveaskogs naturvårdsambitioner, från 12 till 20 procent avsatta skogar, skulle innebära att miljöpolicyn på ett klokt sätt anpassas till internationella konventioner och landskapsekologisk forskning.

En stor del av dessa skogar skulle dessutom kunna skyddas som Naturreservat eller liknande och därmed bidra kraftigt till förverkligandet av miljömålen och utbytena av naturvårdsskogar skulle helt kunna upphöra.

Tillsammans med en egen fristående naturvårdsförvaltning, utan ekonomiska krav på vinst, är vi övertygade om att Sveaskog skulle vara på rätt väg mot att lösa en av framtidens största utmaningar, nämligen att bevara den svenska naturen och dess biologiska mångfald, med stöd från både forskare och myndigheter och det svenska folket.

Och sist men inte minst viktigt, med ett ökat förtroende på den internationella marknaden!

Före detta medarbetare med över 100 års samlad arbetstid på Sveaskog.

Stefan Silfverblad (Bleckert),

Fd naturvårdschef

Per Petersson,

Fd ekoparksansvarig Syd

Sten-Olof Pettersson,

Fd miljö- och kvalitetssamordnare

Kurt Rodhe,

Fd naturvårdspecialist

Bill Wahlgren,

Fd ekologisk specialist

LÄS MER: ”Inte vinstkrav bakom Sveaskogs naturvårdsarbete”

LÄS MER: ”Anta utmaningen, Sveaskog!”