Naturvårdsverket vill se 2 000 nya jobb

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att fram till 2020 verka för att skapa fler gröna jobb med låga kvalifikationskrav. I en utredning föreslår myndigheten nu 2000 nya jobb.

Naturvårdsverket har inspirerats av Skåne och Dalby Söderskogs nationalpark utanför Lund. Nationalparken har med hjälp av Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen skapat 140 gröna enkla jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

– Eftersom det är en nationalpark så kan vi inte köra in med stora maskiner och därför blir det mycket manuellt arbete. Den viktigaste insatsen vi gör är att hålla stigarna öppna så att allmänheten kan gå här. Naturvården i Skåne hade inte klarat sig speciellt länge utan den här typen av arbetskraft, säger Paul-Erik Jönsson, naturvårdschef på Länsstyrelsen i Skåne, till Sveriges Radio Ekot.

Naturvårdsverket uppskattar att om den skånska modellen, där länsstyrelsen ger i uppdrag åt Skogsstyrelsen att genomföra arbetet, infördes i hela landet skulle 2 000 heltidstjänster kunna skapas fram till och med 2020. Det skulle kosta staten 850 miljoner kronor årligen.

– Vi har många arbetslösa i Sverige. Samtidigt finns det väldigt mycket arbetsuppgifter som behöver göras, till exempel i skyddade områden, säger Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.