Tunga nej till Vargkommittén

Svenska Jägareförbundet kommer inte att delta i den Vargkommitté som regeringen vill tillsätta.

Gemensamt med Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Samernas Riksförbund och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare har LRF beslutat att inte delta i regeringens vargkommitté.

– Orsaken är enkel. Vi har en nyligen beslutad rovdjurspolitik som nu stegvis genomförs i form av en regionaliserad rovdjursförvaltning. Det har tagit många år av utredningar och politiskt arbete för att få fram en till stora delar rimlig rovdjursförvaltning. Vi behöver inga nya utredningar, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Anser att rovdjursrådet är rätt

Hon anser att Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd är rätt forum för att följa och stödja myndigheternas utvärdering av arbetet med rovdjursförvaltningen. Inte heller Svenska Jägareförbundet vill börja om i Vargkommittén.

– Vi har tagit några steg mot en fungerande vargförvaltning i Sverige. Det har tagit mer än tio år att komma hit. I det skedet är vi inte beredda att riva upp allting och börja om. Det vore ett hån mot alla de människor som drabbas, säger Torbjörn Lövbom, Svenska Jägareförbundet.

Direktiven till Vargkommittén pekar rakt in i en återvändsgränd, menar Torbjörn Lövbom.

– Idag är rovdjursförvaltningen regional och besluten fattas av länsstyrelserna. Vi tycker det är märkligt att regeringen instiftar en Vargkommitté utan representanter för den nivå som fattar besluten.

Ställer sig vid sidan av

Inriktningen på arbetet i Vargkommittén har medfört att Svenska Jägareförbundet och fyra andra organisationer väljer att ställa sig vid sidan av.

– Målen för vargpolitiken har reviderats många gånger. Varje gång har antalet vargar ökat. Nu säger vi och våra medlemmar stopp, säger Torbjörn Lövbom.

Han anser att de relevanta frågorna som faktiskt måste diskuteras kan skötas av Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd.