Nilsson tar nya tag för minskade dödsolyckor

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har engagerats i regeringens initiativ att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet. De gröna näringarna står ut som några av de hårdast drabbade delarna.

Jennie Nilsson engageras i arbetet mot dödsolyckor i jord- och skogsbruk.
Jennie Nilsson engageras i arbetet mot dödsolyckor i jord- och skogsbruk. FOTO: URBAN BRÅDHE

Förra året var 12 av totalt 51 dödsolyckor i arbetet relaterade till de gröna näringarna, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Nollvision är målet

Sex ministrar med ansvarsområden kopplade till de mest drabbade branscherna ska nu samordna insatserna för att vända utvecklingen och förverkliga regeringens nollvision från 2016.

Bara hittills i år har tolv personer omkommit på jobbet i Sverige.

Fall- och klämolyckor

Det är inom jord- och skogsbruk samt transporter, tillverkning och bygg som de flesta olyckorna brukar inträffa. Ofta efter att personer fallit, klämts ihjäl eller träffats av fallande föremål.

I ett första steg mot att få ned dödstalen träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i dag, måndagen den 4 mars, myndigheter och arbetsmarknadsparter i några av de berörda branscherna.

Vid mötet ska konkreta åtgärder för att vända trenden diskuteras.

LÄS MER: Dystra dödssiffror för arbetslivet