Norra visar musklerna

Norras växande virkesfångst har gett nya muskler som stärker skogsägarnas möjligheter att få mer betalt för massaveden. Det har redan inneburit högre massavedpris, framhöll VD Pär Lärkeryd vid Norras stämma i dag.

Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna.
Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Under fjolåret passerade skogsägarföreningen en total virkesvolym på 2 miljoner kubikmeter.

– Där ligger den nivå som gör att skogsbolagen måste ta hänsyn till oss. Vi känner att vi kan påverka priset på massaved till bruken där bolagen gör stora vinster. Vår ambition är fortsatt prishöjning på massaveden, vi har gått från cirka 250 kronor per fastkubikmeter till 320 kronor i dag och bolagen har också tvingats höja trots att de hellre höjer på timmer för att pressa sågverken, sade Pär Lärkeryd, vid stämman i Skellefteå.

Förutspår ännu ett bra år

Han kunde redovisa ett bra 2017 på samma nivå som året innan och förutspådde ytterligare ett bra år när de stora investeringarna i sågverken börjar ge full effekt. Nu närmast väntar invigning av världens modernaste sågverk i Sävar där timret numera röntgas i full drift.

Föreningens ambitioner att vässa massavedspriserna fick ett stort och brett stöd av stämman som enhälligt antog ett uttalande från Piteå-Älvsbyns skogsbruksområde. I det ger medlemmarna Norras förhandlare ett kraftfullt stöd i diskussionerna med industrin.

Norras ordförande Torgny Hardselius vill se att det sprids ett positivt budskap kring skogsägande inför höstens riksdagsval. Han fundera också på de reaktioner i skogsägarled som olika företeelser ger upphov till.

”Reagerar oerhört kraftigt”

– Om vi drabbas av en nyckelbiotop på en dryg hektar på våra marker så reagerar vi oerhört kraftigt. Om vi har stora, 15-20 procentiga viltskador på våra marker, så är det ett intrång i vår ekonomi som vi ofta inte hetsar upp oss kring. Det är som vi tänker med olika hjärnhalvor. Jag känner att klövviltförvaltningen ofta underskattas och det borde vi nog jobba med mer, sade han i sitt anförande.

I en motion från Vännäs-Umeå södra skogsbruksområde krävdes en omfattande analys av det pågående arbetet med att skydda skog. Där framhålls att skogsråvaran i större utsträckning i stället behövs för att göra nya produkter och nå ett biobaserat samhälle. Både styrelsen och stämman höll med och biföll motionen.

Ny styrelseledamot

Övriga sex motioner klubbades enligt styrelsens förslag utan några längre diskussioner.

Norras stämma valde en ny styrelseledamot. Industrimannen Lars-Erik Aaro från Luleå, som fram till nyligen var VD i LKAB är ny. Han arbetar nu som konsult på ÅF och med olika uppdrag med koppling till digitalisering och ersätter Lennart Westberg som slutar efter fyra år i styrelsen.

LÄS MER: Skogsägare kräver bättre betalt