Nötkreatur massavlivas i Nya Zeeland

Bakterien Mycoplasma Bovis har kommit till Nya Zeeland och sprider sig snabbt. Nu har myndigheter i landet beslutat att över 22 000 nötkreatur ska avlivas.

Sjukdomen har spridit sig snabbt.
Sjukdomen har spridit sig snabbt. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var förra året som sjukdomen först upptäcktes i landet och sedan dess har den spridit sig snabbt. Hela 28 besättningar har drabbats, varav merparten är på sydön. Det rapporterar Farmers Weekly.

Vill få bort sjukdomen

Ministeriet för Primärindustrier (MPI) bekräftar uppgifterna om de hårda åtgärderna. De anger att orsaken bakom massavlivningen är att myndigheten bedömer att sjukdomen inte hunnit etablera sig i landet ännu och nu vill de få bort den helt.

Mycoplasma Bovis

Mycoplasma Bovis sprids via mun och luftväger och finns redan i Sverige. Sjukdomen ger ofta lunginflammationsliknande symtom men även led- och mellanöreinfektion.

Enligt MPI kommer drabbade lantbrukare att kompenseras för förlusterna i samband med utslagningen av deras djur. Myndigheten har tillsatt extra personal för att sköta ersättningsadministreringen skyndsamt.

Uppföljningar ska göras

För att försäkra sig om att sjukdomen inte hunnit etablera sig i landet kommer både mjölktester och spårning av djurförflyttningar mellan olika drabbades gårdar att följas upp de kommande månaderna.