Ny finansiering av förvaltning av klövvilt ska utredas

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt, främst älg och kronhjort. Naturvårdsverket ska lämna förslag på hur områdesfinansiering kan fungera, i stället för det nuvarande systemet med fällavgifter.

Naturvårdsverket ska nu utreda om områdesfinansiering av förvaltningen av klövvilt är ett bättre system än fällavgifter.
Naturvårdsverket ska nu utreda om områdesfinansiering av förvaltningen av klövvilt är ett bättre system än fällavgifter. FOTO: MOSTPHOTOS

I dag finansieras förvaltningen av älgjakt genom fällavgifter som jägare betalar i efterhand. Problemet med det systemet är att det är dålig korrelation mellan antal skjutna älgar i ett område och kostnaden för administrationen.

Systemet innebär också mycket krånglig administration, enligt Carl-Johan Lindström, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Svårt att finansiera i områden där det skjuts få älgar

– Systemet fungerar bra i de län där det skjuts många älgar, men i områden där det skjuts få älgar måste länsstyrelsen kompensera med pengar från det egna förvaltningsanslaget. Det är inte meningen att det ska fungera på det sättet eftersom målet sedan 2012 är att förvaltningen av älgjakt ska vara självfinansierad och alltså inte betalas med skattepengar, säger Carl-Johan Lindström.

Det går heller inte att höja fällavgiften i områden där det skjuts få älgar för mycket, så att det exempelvis kostar flera tusen kronor att skjuta en älg, tillägger han.

Årlig avgift oberoende av områdets storlek

Grundtanken med områdesfinansiering, som Naturvårdsverket nu ska utreda, är att i stället ha ett system där det utgår en årlig avgift för de områden som är registrerade för älgjakt och där avgiften är oberoende av områdets storlek.

– Det kan även leda till att det blir mer samverkan mellan olika områden, vilket är positivt, säger Carl-Johan Lindström.

I uppdraget ingår också att utreda finansieringen av förvaltningen av jakt på kronhjort, vilken i dag är skattefinansierad. Utredningen ska vara klar senast den 15:e oktober 2020.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Plantering ett verktyg mot varmare klimat”