Ny finsk mätare underlättar växtodlingen

Till nästa växtodlingssäsong kommer en handhållen apparat som mäter vattenhalt, proteinhalt och oljehalt i spannmål och oljeväxter. Mätningen sker med NIR-teknik, och apparaten väntas få ett pris som gör den överkomlig för lantbrukare.

Till växtodlingssäsongen 2017 kommer en mätare som i fält kan mäta vattenhalt, proteinhalt, kolhydrathalt (socker) samt oljehalt i grödor och foder. 

Handhållen apparat

Det är Uleåborgsföretaget GrainSense som utvecklat den handhållna apparaten, stor som en vanlig vattenhaltsmätare för spannmål.

– Uppfinnare är Ralf Marbach som länge arbetat med NIR-teknik vid finska Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, säger Edvard Krogius, VD för GrainSense Ab.

Apparaten är batteridriven och funktionen ska stöttas av molntjänster som maskinen når via trådlös kommunikation med lantbrukarens telefon. Till de tjänsterna hör kalibrering av apparaten och hantering av provsvar. Via telefonen kan provsvarenen också gps-positioneras.

Behöver inte malas

Enligt Edvard Krogius ska mätaren utan problem klara spannmålsvattenhalter kring torkavtaltets gräns 24 procent och högre. Apparaten analyserar ett gramstort prov, det behöver inte malas. Första provet tar kring minuten.

– Efter uppvärmning tar ett nytt prov inte mer än 5 sekunder, säger Edvard Krogius.

GrainSense har fått stöd från det finska innovationsverket Tekes. I Sverige ska apparaten markandsföras via Bröderna Berner och Gullviks.