Ny rapport: Ekologiskt jordbruk bidrar till bättre miljö

Enligt en ny rapport bidrar det ekologiska jordbruket till att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten. Fyra svenska gårdar lyfts också fram som positiva exempel.

Rapporten ska användas för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär.
Rapporten ska användas för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär. FOTO: ISTOCK

Enligt den nya rapporten, ”Organic agriculture and the sustainable development goals” från IFOAM Organics International, har ekologiska gårdar i genomsnitt har 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. Dessutom minskar det ekologiska jordbruket sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel, samt bidrar till att skydda yt- och grundvattnet eftersom de inte använder kemiska bekämpningsmedel.

Rapporten ska sprida kunskap

Rapporten menar också att ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol, till exempel genom vallodling i växtföljderna, användning av stallgödsel och odling av mellangrödor.

Om rapporten:

Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO.

– Rapporten bekräftar att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför. Tillsammans med andra eko-organisationer runt om i världen kommer vi att använda rapporten för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden, i ett pressmeddelande.

Organic Sweden är branschorganisation för alla som arbetar för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel.

Fyra svenska gårdar i framkant

Studien innehåller också exempel på ekologiska lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra svenska ekologiska gårdar: Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

– Hela 20 procent av jordbruksmarken i Sverige är i ekologisk produktion. Det bidrar mycket till de fina siffror för klimat och miljö som svenskt lantbruk som helhet kan visa upp, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.

LÄS MER: Landsbygdsministern vill att fler väljer eko

Ekologiskt mer lönsamt än konventionellt