Ny studie: Torkan i Europa inte unik historiskt sett

Sommartorkan som drabbat stora delar av Europa de senaste åren faller hittills inte utanför ramen för de senaste 1200 årens naturliga variationer, enligt en ny studie från en internationell forskargrupp. Samtidigt innebär varmare klimat snarare risk för regn än torka här i Sverige, enligt studien.

Torka till följd av varmt sommarväder. Arkivbild.
Torka till följd av varmt sommarväder. Arkivbild. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX/TT

Gräsmattor torkade sönder redan i början av sommaren och skörden blev usel. Förra sommarens extrema torka slog hårt i Sverige, men kan ha varit en tillfällig avvikelse, enligt ny forskning.

En studie, som publicerats i tidskriften Environmental Research Letters, visar att de nutida trenderna i sommartorka i Europa inte faller utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer.

Underskattar risk för översvämningar

– Resultatet i studien visar att dagens klimatmodeller överdriver sambandet mellan höga temperaturer och torka i Europa, och kanske samtidigt underskattar risken för ökad nederbörd och översvämningar i framförallt norra Europa, säger studiens projektledare Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent vid Stockholms universitet.

Fjolårets extremtorka i Sverige sticker ut, snarare än bekräftar en trend, enligt Ljungqvist.

– Ur ett längre perspektiv kan vi se att södra Europa i regel drabbas av mer torka under varma perioder. Europas norra delar tenderar tvärtom att få mer nederbörd med ett varmare klimat, och därmed ökad risk för översvämningar, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Klimatoro inte överdriven

TT: Så man kan inte tolka studien som att klimatoron är överdriven?

– Nej, det ska man inte göra. Temperaturerna stiger och snart kommer sannolikt sommartorkan att gå utanför de senaste 1 200 årens naturliga variationer, även om den inte gjort det än så länge. Vår studie visar att nutida torka inte faller utanför ramen för naturliga variationer, men den säger inte att mänsklig påverkan på klimatsystemet inte skulle ha spelat någon roll för nutida torka.

Fakta: Så gjordes studien

I studien "European warm-season temperature and hydroclimate since 850 CE" analyseras relationen mellan sommartemperatur och torka över både långa och korta tidsskalor. Forskarna har undersökt meteorologiska data sedan 1700-talet och trädringsbaserade rekonstruktioner över sommartemperatur respektive sommartorka sedan 800-talet. Resultaten har jämförts med simuleringar från några av de klimatmodeller som används för att förutsäga framtida klimatförändringar.

Källa: Stockholms universitet

Läs mer: Jord- och skogsbruk viktiga för utsläppsmål

Läs mer: ”Jordklotet har feber - det kommer inte att gå över”