Nya regler ska förenkla stödansökan

Jordbruksverket har beslutat om att ändra i reglerna som gäller ansökan och utbetalning av stöd från landsbygdsprogrammet. Bland annat minskas avdraget för sena ansökningar och tiden för att söka startpengar utökas till 24 månader.

FOTO: MOSTPHOTOS/PER EMGARDSON

Jordbruksverket ändrar i reglerna om bland annat landsbygdsprogrammet. Ändringarna innebär att avdragen för sent inkomna ansökningar minskas och att man får längre tid på sig att ansöka om startstöd.

Från 50 till 1 procents avdrag

Tidigare var avdraget för sent inkomna ansökningar 50 procent från dag ett. Med de nya reglerna blir avdraget istället 1 procent av utbetalningsbeloppet per dag som ansökan om slututbetalning är försenad.

Jordbruksverket utökar också tiden för hur sent en ansökan får inkomma från 14 dagar till 25 dagar.

Utökad tid att söka startstöd

För den som vill söka startstöd utökar dessutom jordbruksverket tiden att ansökt från den tidigare gränsen på 6 månader efter etableringen till 24 månader efter etableringen. En ändring som börjar gälla den 15 juli.

”Vi strävar efter förenkling”

Dessutom tar man bort kravet på underskrift vid kompletteringar eller ändringar av en ansökan.

- Vi strävar alltid efter förenklingar för våra kunder. Att kunna genomföra de här regellättnaderna känns mycket bra, framförallt för att kunna stärka landsbygdens konkurrenskraft och underlätta administrativa bördor för dem som söker stöd. Det blir både en smidigare process för den som söker samt en snabbare handläggning av ärendet, säger Jörgen Fransson, enhetschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Har redan trätt i kraft

Ändringarna trädde i kraft redan den 7 juli, med undantag för ändringarna om startstöd som börjar gälla den 15 juli. Hela listan med ändringarna som träder i kraft finns på Jordbruksverkets hemsida.

LÄS MER: Kontrollera allt i SAM-ansökan innan du klickar "skicka"

LÄS OCKSÅ: Mycket att ha koll på vid Sam-ansökan

LÄS DEBATTEN: ”Inför dröjsmålsränta åt båda håll”