Nya regler underlättar nej till antibiotikakyckling

Nya regler från Upphandlingsmyndigheten ska göra det enklare för kommuner och landsting att inte köpa kyckling som fått för mycket antibiotika. Oavsett vilket land som kycklingen kommer från så är det svenska kriterier som gäller.

FOTO: ISTOCK

Ökad antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan och inom den globala köttproduktionen överanvänds ofta antibiotika. De uppdaterade kriterierna från Upphandlingsmyndigheten gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling.

– Utgångspunkten när vi reviderat produktgruppen kyckling och kalkon har varit drivande och tydliga krav som är relevanta ur miljö och djurskyddssynpunkt. Målet är att användningen av antibiotika ska minimeras, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Branschen positiv

Experter i djurvälfärd och djurhälsa hos branschorganisationen Svensk Fågel har medverkat i arbetet, och Svensk Fågels vd Maria Donis tycker att de nya kraven är en framgång.

– Det finns ett stort intresse bland kommuner och landsting, och man behöver verktyg för att upphandla med krav. Utmaningen är hur det ska kontrolleras och följas upp när leverantörer anger att man följer kraven. Det är ju enklare och mer transparant med en uppfödning som är närproducerat än om det sker på andra sidan jordklotet, säger Maria Donis till Land Lantbruk.

– Sen blir det en politisk fråga att värna den svenska landsbygden och produktionen och allt fler kommuner gör ju det så med hjälp av verktygen så hoppas jag att de svarar upp med större andel svensk kyckling och kalkon i offentlig sektor.

Två nivåer för kriterierna

En expertgrupp med bland annat upphandlare, leverantörer och branschorganisationer har tagit fram kriterierna, som utgår från två lägen. På basnivå krävs, förutom att antibiotika endast ska användas till sjuka djur, en handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning.

På avancerad nivå anges dessutom en maximal nivå för användning av antibiotika, vilket ska gynna producenter som gör sjukdomsförebyggande insatser och vill minska antibiotikaanvändningen.

Speciella kravcertifieringar

För att säkerställa att leverantören följer reglerna finns det kontroll- och djurhälsoprogram, samt kravcertifieringar kopplade till Svensk Fågel-medlemskap eller IP certifiering på Sigillnivå. Leverantörer av kyckling och kalkon kan visa vilka kriterier de uppfyller och vilka bevis de har genom den nya leverantörsförsäkringen.

Uppföljning av att företagen följer reglerna kommer att ske bland annat genom stickprov. De uppdaterade kriterierna betyder dock inte att endast svenska produkter köps in, men ska säkerställa att leverantörerna oavsett land ska följa de svenska kraven på låg användning av antibiotika och djurskydd.